Mobil SHC Aware™ Gear Series

ExxonMobil marine , Poland

Oleje przekładniowe zgodne z wymogami U.S. EPA 2013 VGP dla statków

Opis produktu

Seria Mobil SHC Aware™ Gear to wysokiej jakości przeciwzużyciowe oleje przekładniowe do zastosowań morskich, spełniające wytyczne Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) dla statków dotyczące „środków smarnych akceptowalnych dla środowiska". Zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem kół zębatych i łożysk oraz zabezpieczają urządzenia przed rdzą i korozją. Mają również doskonałe właściwości utleniające, które przyczyniają się do przedłużenia żywotności oleju, a także nadają się do stosowania w szerokim zakresie zakres temperatur pracy i zapewniają doskonały rozruch w niskich temperaturach. Seria Mobil SHC Aware Gear wykazuje doskonałe właściwości uwalniania powietrza w porównaniu z typowymi mineralnymi olejami przekładniowymi, co skutkuje mniejszym napowietrzaniem i ochroną przed kawitacją. Ponadto ich doskonała kompatybilność z uszczelnieniami przyczynia się do minimalizowania wycieków.

 

Właściwości i zalety

• Spełnia wymagania US EPA 2013 Vessel General Permit dla środków smarnych ze względu na dopuszczalne oddziaływanie na środowisko.

• Znakomita nośność i ochrona urządzeń przed zużyciem, co zabezpiecza elementy układu przed mikrowżerami oraz przyczynia się do zapewnienia długotrwałej sprawności urządzeń.

• Wysoki i stabilny pod względem wytrzymałości na ścinanie wskaźnik lepkości przyczynia się do utrzymania ochrony elementów układu w szerokim zakresie temperatur.

• Doskonała odporność na degradację w wysokich temperaturach

• Bardzo dobra odporność na emulgowanie oraz na rdzewienie i korozję.

 

Zastosowania

     • Zastosowania do śrub z regulowanym skokiem i sterów strumieniowych statków

     • Nadaje się do zamkniętych napędów zębatych, w tym czołowych, śrubowych i stożkowych konstrukcji stal-stal.

     • W systemach, w których mogą być wymagane płyny łatwo ulegające biodegradacji i minimalnie toksyczne

     • Urządzenia morskie i mobilne w obszarach o wrażliwym środowisku naturalnym

     • Można stosować w wybranych aplikacjach na rurze rufowej.

 

Seria Mobil SHC Aware Gear została dopuszczona przez następujących producentów sterów strumieniowych:

 

  Nakashima

  HHI Hyundai

  KTE Nakashima Korea

  KHI

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

68

100

150

Aprobata SKF Marine jako środek smarny akceptowany ze względu na ochronę środowiska (EAL) dla tulei i uszczelek SIMPLEX rury rufowej

X

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa następujące wymagania branżowe/ państwowe:

68

100

150

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

68

100

150

Klasa lepkości

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Toksyczność ostra dla glonów, EC50, 72 h, [mg/l], OECD 201

>1000

>1000

>1000

Toksyczność ostra dla rozwielitek, EC50 / 48h, [mg/l], OECD 202

>1000

>1000

>1000

Toksyczność ostra dla ryb, LC50 / 96h, [mg/l], OECD 203

>1000

>1000

>1000

Czas wydzielania powietrza w 50°C, [min.], ASTM D3427

12

 

 

Wydzielanie powietrza w 50°C, [min.], ASTM D3427

 

21

31

Test utleniania B-10, 80 godz, 127°C, wzrost KV w 100°C,[%], M 334

3

4

4

Bioakumulacja, Współczynnik podziału, Log Pow, OECD 117

<3

<3

<3

Biodegradowalność po 28 dniach,[%], OECD 301B

 

 

84

Gęstość w 15°C, [kg/m3], EN ISO 51757

915,8

921,5

929,4

Test zużycia koszyka FE8 D7,5 / 80-80 , [mg], DIN 51819-3

34

34

 

Test mikrowżerów FZG, Stopień obciążenia GFT, Ocena, FVA nr 54

10

10

10

Test zacierania FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

14

14

14

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

273

287

281

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,7

13.3

17.8

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

68

100

150

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

-36

-30

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

 

 

SPEŁNIA

Ochrona przed rdzą,Procedura B, 24 godz., ASTM D 665

 

SPEŁNIA

 

Test rdzewienia, syntetyczna woda morska, 24 godz. w 60 C, ASTM D665-PROB

SPEŁNIA

 

 

Test wytrząsania w kolbie, wydzielanie CO2 (Mod. Sturm), [%], OECD 301B

84

84

 

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

141

137

135

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.