Mobil SHC Aware™ Gear Series

ExxonMobil marine , Poland

Olej przekładniowy zgodny z wymogami Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych 2013 VGP dla statków

Opis produktu

Seria Mobil SHC Aware™ Gear to asortyment wysokiej jakości olejów przekładniowych o właściwosciah przeciwzużyciowych do zastosowań morskich i spełniających wymagania dopuszczenia przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA) środków smarnych stosowanych na statkach ze względu na ich oddziaływanie na środowisko (Vessel General Permit, VGP) z roku 2013. Zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem kół zębatych i łożysk oraz zabezpieczają urządzenia przed rdzą i korozją. Mają również doskonałe właściwości utleniające, które przyczyniają się do przedłużenia żywotności oleju, a także nadają się do stosowania w szerokim zakresie zakres temperatur pracy i zapewniają doskonały rozruch w niskich temperaturach. Seria Mobil SHC Aware Gear wykazuje doskonałe właściwości uwalniania powietrza w porównaniu z typowymi mineralnymi olejami przekładniowymi, co skutkuje mniejszym napowietrzaniem i ochroną przed kawitacją. Ponadto ich doskonała kompatybilność z uszczelnieniami przyczynia się do minimalizowania wycieków.

 

Właściwości i zalety

• Spełnia wymagania US EPA 2013 Vessel General Permit dla środków smarnych ze względu na dopuszczalne oddziaływanie na środowisko.

• Znakomita nośność i ochrona urządzeń przed zużyciem, co zabezpiecza elementy układu przed mikrowżerami oraz przyczynia się do zapewnienia długotrwałej sprawności urządzeń.

• Wysoki i stabilny pod względem wytrzymałości na ścinanie wskaźnik lepkości przyczynia się do utrzymania ochrony elementów układu w szerokim zakresie temperatur.

• Doskonała odporność na degradację w wysokich temperaturach

• Bardzo dobra odporność na emulgowanie oraz na rdzewienie i korozję.

 

Zastosowania

     • Zastosowania do śrub z regulowanym skokiem i sterów strumieniowych statków

     • Nadaje się do zamkniętych napędów zębatych, w tym czołowych, śrubowych i stożkowych konstrukcji stal-stal.

     • W systemach, w których mogą być wymagane płyny łatwo ulegające biodegradacji i minimalnie toksyczne

     • Urządzenia morskie i mobilne w obszarach o wrażliwym środowisku naturalnym

 

Seria Mobil SHC Aware Gear została dopuszczona przez następujących producentów sterów strumieniowych:

 

  Nakashima

  HHI Hyundai

  KTE Nakashima Korea

  KHI

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa następujące wymagania branżowe/ państwowe:

68

100

150

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

68

100

150

Klasa lepkości

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Toksyczność ostra dla glonów, EC50, 72 h, mg / l, OECD 201

>1000

>1000

>1000

Toksyczność ostra dla rozwielitek, EC50 / 48h, mg / l, OECD 202

>1000

>1000

>1000

Toksyczność ostra dla ryb, LC50 / 96h, mg / l, OECD 203

>1000

>1000

>1000

Czas wydzielania powietrza w 50°C, min., ASTM D3427

12

Wydzielanie powietrza w 50°C, [min.], ASTM D3427

21

31

Test utleniania B-10, 80 godz, 127°C, wzrost KV w 100°C,%, M 334

3

4

4

Bioakumulacja, Współczynnik podziału, Log Pow, OECD 117

<3

<3

<3

Biodegradowalność po 28 dniach,%, OECD 301B

84

Gęstość w 15°C, kg/m3, EN ISO 51757

915,8

921,5

929,4

Test zużycia koszyka FE8 D7,5 / 80-80 , mg, DIN 51819-3

34

34

Test mikrowżerów FZG, Stopień obciążenia GFT, Ocena, FVA nr 54

10

10

10

Test zacierania FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

14

14

14

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

273

287

281

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

10,7

13.3

17.8

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

68

100

150

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-36

-36

-30

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Test rdzewienia, syntetyczna woda morska, 24 godz. w 60 C, ASTM D665-PROB

Spełnia

Test wytrząsania w kolbie, wydzielanie CO2 (Mod. Sturm), %, OECD 301B

84

84

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

141

137

135

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.