SERIA SMARÓW MOBIL SHC™ AWARE™ GREASE

ExxonMobil marine , Poland

Smary łatwo biodegradowalne i nietoksyczne

Opis produktu

Smary serii Mobil SHC Aware™ Grease to wysokowydajne produkty syntetyczne zaprojektowane specjalnie do zastosowań wrażliwych ze względu na środowisko, spełniają wymagania amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) oraz wymagania dla oznakowania UE Ecolabel. Te nowatorskie produkty łatwo ulegają biodegradacji i są praktycznie nietoksyczne, ponieważ powstały na bazie biodegradowalnych nasyconych estrowych olejów bazowych i zagęszczacza z mydła litowo-wapniowego. Nie emulgują i mają doskonałą odporność na wymywanie wodą i korozję w wodzie słonej.

 

Właściwości i zalety

• Spełnia wymagania US EPA 2013 VGP oraz znaku EU Ecolab dla środków smarnych ze względu na dopuszczalne oddziaływanie na środowisko.

• Łatwa biodegradowalność i nietoksyczność zmniejszają oddziaływanie i koszty potencjalnego zanieczyszczenia środowiska

• Dobre przyleganie i wodoodporność

• Odporność na wymywanie przez wodę eliminuje konieczność częstego smarowania

• Doskonała ochrona przed rdzą i korozją, znakomita ochrona łożysk w mokrych warunkach

• Zalecana temperatura pracy od -25°C do +125°C

 

Zastosowania

• Trzony sterowe

• Interfejsy ATB notch

• Dźwigi

• Wciągarki pokładowe

• Punkty smarowania ogólnego

• Liny stalowe

• Otwartych przekładniach

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

EP 0

EP 2

AFNOR EU Ecolabel

X

X

US EPA VGP:2013

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

EP 0

EP 2

Klasa lepkości

0

NLGI 2

Lepkość oleju bazowego w smarach w 40°C, [mm2/s], AMS 1697

320

320

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, klasyfikacja, ASTM D4048

1B

1B

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

150

150

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

160

400

Penetracja robocza 60x, 0,1 mm, ASTM D217

360

270

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

1,1

0,0

Test na wymywanie wodą, ubytek w 38°C, [%wag.], ASTM D1264

5

 

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [%wag.], ASTM D1264

 

3

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.