Mobilgard™ 410 NC

ExxonMobil marine , Poland

Olej do skrzyni korbowych silników morskich

Opis produktu

Olej silnikowy Mobilgard 410 NC (bez chloru) to niezawierający cynku i chloru środek smarny opracowany przy użyciu specjalnej technologii dodatków zatwierdzonej przez Progress Rail (EMD) i General Electric (GE), aby sprostać wymaganiom mocno obciążonych silników wysokoprężnych produkowanych przez EMD i używanych w zastosowaniach morskich.

 

Jego rezerwa alkaliczna zapewnia doskonałą ochronę przed korozją przy stosowaniu paliw o zawartości do 0,05% wag. siarki, pomimo obecności metali takich jak stal, miedź, srebro i brąz. Ma doskonałe właściwości smarne i wysoki wskaźnik lepkości, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i jest zoptymalizowany ze względu na stosowanie paliw o niskiej i bardzo niskiej zawartości siarki, a także nadaje się do silników na LNG, biopaliwo i silników Tier IV.

 

Właściwości i zalety

Mobilgard 410 NC powstał w ExxonMobil, aby sprostać wymaganiom wydajnościowym silników Tier IV.

 

Zaprojektowany, aby zapobiegać tworzeniu się szlamów i osadów, jednocześnie wydłużając żywotność oleju w silnikach morskich o przerywanych obciążeniach i zapewniających ich nienaganną i płynną pracę.  Zaawansowana technologia myjąco/dyspergująca zapewnia skuteczny wpływ na obciążenie sadzą, co prowadzi do doskonałej czystości silników i niższego zużycia oleju smarowego.

 

Opracowany w celu poprawy ochrony przeciwzużyciowej i właściwości przenoszenia obciążeń, przyczynia się do ochrony powierzchni krytycznych ze względu na zużycie i wydłużenia żywotności silnika. Zawartość TBN i popiołów siarczanowych zoptymalizowana do stosowania z olejem napędowym o niskiej i bardzo niskiej zawartości siarki, nadaje się przy biopaliwie i LNG.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

Dłuższe przerwy między wymianą oleju.

Doskonała rezerwa i retencja alkaliczna (TBN).

Przeciwdziałanie korozji i osadom związanym z paliwem/ spalaniem.

Skuteczna ochrona przed zużyciem.

Mniejsze zużycie i dłuższa żywotność silnika.

Zaawansowana technologia myjąco/dyspergująca

Niższe jednostkowe zużycie oleju smarowego.

 

Zastosowania

• Mocno obciążone silniki wysokoprężne produkowane przez EMD/GE i używane w zastosowaniach morskich.

• Morskie silniki wysokoprężne o największej mocy lub o wyższym średnim efektywnym ciśnieniu hamowania (BMEP) na paliwa destylowane o zawartości siarki do 0,05% wag.

• Silniki wysokoprężne produkcji Alco, Detroit Diesel i Fairbanks Morse

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące dopuszczenia:

LMOA Gen 7 – Fundamental Approval (pismo w aktach)

Progress Rail Worthy of Field Test (dyplom uznania w aktach)

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

266

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

104

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

Cynk, [mg/kg], ASTM D5185

<0,5

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,897

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

15,2

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

11

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

148

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.