Mobilgard™ 5145

ExxonMobil marine , Poland

Olej cylindrowy do wysokoprężnych silników okrętowych

Opis produktu

Mobilgard™ 5145 firmy ExxonMobil to olej cylindrowy jakości premium do silników okrętowych. Niezwykłą skuteczność oleju Mobilgard 5145 wykazano przy podwyższonych szczytowych ciśnieniach spalania i temperaturach tulei, jakie występują w nowoczesnych okrętowych silnikach dwusuwowych. Jego optymalna lepkość 20 cSt. w temperaturze 100ºC i niska lotność zapewniają doskonałe rozprowadzanie smaru i utrzymanie filmu olejowego. Mobilgard 5145 wykazał doskonałe właściwości neutralizacji kwasu, utrzymania czystości oraz doskonałej ochrony pierścieni i tulei cylindrów przy długotrwałej pracy w silnie korozyjnych silnikach w różnych warunkach eksploatacyjnych, w tym przy pracy ciągłej z niewielkim obciążeniem „slow steaming". Dzięki zastosowaniu zrównoważonej formulacji uzyskano wysoką lepkość i niską lotność przy niewielkim lub zerowym użyciu olejów bazowych klasy „bright stock", które mogą powodować tworzenie się osadów z powodu niskiej stabilności cieplnej.

 

Właściwości i zalety

Właściwości i zalety

• Doskonała ochrona przed korozją w nowszych, bardziej wymagających silnikach we wszystkich trybach pracy, w tym przy pracy ciągłej z niewielkim obciążeniem „slow steaming", co prowadzi do niższych prędkości posuwu.

• Najwyższa stabilność cieplna i odporność na utlenianie może prowadzić do zmniejszenia tworzenia się osadów i szlamu. Poprawa czystości silnika może prowadzić do zmniejszenia zużycia części.

• Wyjątkowe właściwości spowalniające zużycie mogą prowadzić do potencjalnie zmniejszenia zużycia tulei i pierścieni oraz doskonałego zapobiegania zatarciom.

• Wyróżniające się właściwości czyszczące mogą prowadzić do poprawy czystości tłoków i tulei i przyczynić się do wydłużenia okresów pomiędzy przeglądami.

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 50

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

20

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

210

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

105

Gęstość w 15°C, [ kg/m3], ASTM D4052

0,976

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

250

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

145

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.