MOBILGARD 540

ExxonMobil marine , Poland

Olej cylindrowy do wysokoprężnych silników okrętowych

Opis produktu

Mobilgard ™ 540 firmy ExxonMobil to wysokiej jakości olej do wysokoprężnych wolnoobrotowych wodzikowych silników okrętowych i jest specjalnie opracowany dla silników napędzanych paliwami o zawartości siarki 0,50%. Zaprojektowany w celu wszechstronnej maksymalizacji wydajności dzięki zastosowaniu zrównoważonej formulacji, olej Mobilgard 540 ma liczbę zasadową BN na poziomie 40 mg/KOH/g, aby wystarczająco zneutralizować oddziaływanie kwasów, jednocześnie utrzymując silniki w czystości, aby zminimalizować wymagania konserwacyjne. Dzięki optymalnej lepkości 20 cST w 100°C olej Mobilgard 540 zapewnia optymalne rozprowadzanie środka smarnego i utrzymanie filmu olejowego, co przyczynia się do ochrony elementów silnika.

 

Właściwości i zalety

• Przeciwdziała osadom i problemom z zatarciami związanymi ze zużyciem silnika przy użyciu paliw o 0,50% zawartości siarki.

• Zrównoważona formulacja zapewnia doskonałe właściwości neutralizacji kwasu, dzięki czemu poprawa czystości silnika może prowadzić do zmniejszenia zużycia jego elementów.

• Doskonała stabilność cieplna i odporność na utlenianie zapewnia wydajność w szerokim zakresie warunków pracy silnika

 

Zastosowania

• Okrętowe silniki wodzikowe

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 50

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,919

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

248

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-21

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

216

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

20

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

98

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D2896

40

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.