Mobilgard™ 540

ExxonMobil marine , Poland

Olej cylindrowy do wysokoprężnych silników okrętowych

Opis produktu

Mobilgard™ 540 firmy ExxonMobil to wysokiej jakości olej do wysokoprężnych wolnoobrotowych wodzikowych silników okrętowych, o specjalnej formulacji dla silników napędzanych paliwami o zawartości siarki 0,50% i nadaje się do pracy z paliwem o bardzo niskiej (<0,10% S) zawartości siarki w połączeniu z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Zaprojektowany w celu wszechstronnej maksymalizacji wydajności dzięki zastosowaniu zrównoważonej formulacji, olej Mobilgard 540 ma liczbę zasadową BN na poziomie 40 mg/KOH/g, aby wystarczająco zneutralizować oddziaływanie kwasów, jednocześnie utrzymując silniki w czystości, aby zminimalizować wymagania konserwacyjne. Dzięki optymalnej lepkości 20 cST w 100°C olej Mobilgard 540 zapewnia optymalne rozprowadzanie środka smarnego i utrzymanie filmu olejowego, co przyczynia się do ochrony elementów silnika.

 

Właściwości i zalety

• Przeciwdziała osadom i problemom z zatarciami związanymi ze zużyciem silnika przy użyciu paliw o 0,50% zawartości siarki.

• Zrównoważona formulacja zapewnia doskonałe właściwości neutralizacji kwasu, dzięki czemu poprawa czystości silnika może prowadzić do zmniejszenia zużycia jego elementów.

• Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna, zapewniająca osiągi w szerokim zakresie warunków pracy silnika

 

Zastosowania

• Okrętowe silniki wodzikowe

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) kategoria I dla dwusuwowych silników okrętowych

Silniki gazowe i wysokoprężne Winterthur (Heritage Wartsila & Sulzer), ogólne zastosowanie paliw płynnych do 2-suwowych silników statków zgodnie z najnowszymi wytycznymi eksploatacyjnymi producenta

Silniki gazowe i wysokoprężne Winterthur(Heritage Wartsila & Sulzer) Zatwierdzenie DF dla dwusuwowych silników okrętowych

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) silniki 2-suwowe, zastosowanie zgodnie z ostatnimi wytycznymi w instrukcji obsługi

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 50

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,919

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

248

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-21

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

216

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

20

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

98

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

40

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.