Mobilgard™ 540 X

ExxonMobil marine , Poland

Wysokiej jakości olej cylindrowy do wysokoprężnych silników okrętowych

Opis produktu

Mobilgard™ 540 X firmy ExxonMobil to najwyższej jakości, wysokowydajny olej do cylindrów okrętowych silników wysokoprężnych, zaprojektowany do skutecznego smarowania w szerokim zakresie zastosowań paliwowych. Jakość Mobilgard 540 X wykazano przy podwyższonych szczytowych ciśnieniach spalania i temperaturach wykładzin, jakie występują w nowoczesnych okrętowych silnikach dwusuwowych, przy zastosowaniu resztkowego oleju opałowego, destylatu i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych formulacji i technologii myjąco-dyspergujących w połączeniu z niską liczbą zasadową (BN), olej Mobilgard 540 X wykazał zdolność do optymalizacji szybkości podawania oleju do cylindra przy jednoczesnej skutecznej neutralizacji kwasu i ograniczeniu formowania się osadów w szerokim zakresie typów silników i zastosowanych paliw.

Mobilgard 540 X charakteryzuje się niską lotnością, co zapewnia doskonałe rozprowadzanie środka smarnego i utrzymywanie filmu olejowego przy pracy przy zmniejszonych prędkościach podawania oleju do cylindra.

 

Właściwości i zalety

Mobilgard 540 X łączy zastosowanie wysokiej jakości, globalnie spójnych olejów bazowych ze znakomitą recepturą dodatków uszlachetniających, aby zapewnić niezrównane przeciwdziałanie formowaniu się osadów w warunkach podwyższonych temperatur i ciśnienia w cylindrach silników spalinowych, które powszechnie występują tam, gdzie stosuje się paliwa LNG. Mobilgard 540 X oferuje również wyjątkową odporność na utlenianie i tworzenie się kwasów oraz ochronę przed zużyciem, co może prowadzić do spowolnienia zużywania się części.

 

Zastosowania

Formulacja oleju Mobilgard 540 X zapewnia wyjątkową wydajność w okrętowych silnikach wodzikowych zasilanych paliwami wielu różnych rodzajów, w tym przy ciągłym stosowaniu LNG.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) kategoria I dla dwusuwowych silników okrętowych

Silniki gazowe i wysokoprężne Winterthur(Heritage Wartsila & Sulzer) Zatwierdzenie DF dla dwusuwowych silników okrętowych

Silniki gazowe i wysokoprężne Winterthur (Heritage Wartsila & Sulzer), ogólne zastosowanie paliw płynnych do 2-suwowych silników statków zgodnie z najnowszymi wytycznymi eksploatacyjnymi producenta

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 50

Gęstość w 15.6°C, [kg/m3], ASTM D4052

930,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-27

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

268

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

40

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

102

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

232

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

20

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.