Mobilgard™ 570

ExxonMobil marine , Poland

Olej cylindrowy do wysokoprężnych silników okrętowych

Opis produktu

Mobilgard 570 firmy ExxonMobil to wysokowydajny olej cylindrowy jakości premium do silników okrętowych. Niezwykłą wydajność oleju Mobilgard 570 wykazano przy podwyższonych szczytowych ciśnieniach spalania i temperaturach tulei, jakie występują w nowoczesnych okrętowych silnikach dwusuwowych. Jego optymalna lepkość powyżej 20 cSt. w temperaturze 100ºC i niska lotność zapewniają doskonałe rozprowadzanie środka smarnego i utrzymanie filmu olejowego. Dzięki zastosowaniu zrównoważonej, zapewniającej wszechstronną wydajność formuły, Mobilgard 570 wykazał zdolność do minimalizowania szybkości podawania oleju do cylindrów, które jednocześnie zachowują doskonałą czystość podczas długotrwałej pracy przy zawartości siarki w paliwie do 1,5%.

 

Właściwości i zalety

• Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna może prowadzić do zmniejszenia tworzenia się osadów i szlamu.

• Niezrównane właściwości myjące prowadzą  do poprawy utrzymania elementów silnika w czystości.

• Zrównoważona receptura o niskiej lotności może prowadzić do spowolnienia podawania i zmniejszenia zużycia oleju w cylindrze.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) kategoria I dla dwusuwowych silników okrętowych

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 50

Gęstość w 15°C, [kg/m3], ASTM D4052

0,938

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, ‚[°C], ASTM D92

256

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

222

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

20

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

104

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

70

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.