Mobilgard™ ADL Series

ExxonMobil marine , Poland

Oleje do silników wysokoprężnych
Primetals logo

Opis produktu

Oleje Mobilgard™ serii ADL zostały opracowane z myślą o średnio- i wysokoobrotowych silnikach wysokoprężnych o wysokim średnim efektywnym ciśnieniu hamowania (BMEP), pracujących na paliwach destylowanych.

 

Zarówno Mobilgard™ ADL 30, jak i Mobilgard™ ADL 40 mają zrównoważony skład, który przeciwdziała wytrącaniu się laków i osadów przy zastosowaniach w trudnych warunkach. Doskonałe właściwości przenoszenia obciążeń pomagają zminimalizować zużycie pierścieni tłokowych i tulei. Dzięki nim środki smarne nadają się również do zastosowań w przekładniach okrętowych.

 

Potencjalne korzyści ze stosowania środków smarnych serii Mobilgard ADL:

 

• Wydłużenie żywotności komponentów i krytycznych powierzchni narażonych na zużycie

• Poprawa ogólnej czystości silnika

• Zmniejszenie zużycia oleju

• Wydłużenie czasu między przeglądami silnika

 

Właściwości i zalety

Oleje z serii Mobilgard ADL wykazały doskonałą wydajność w najnowszych modelach silników wysokoprężnych, w tym w silnikach MAN Energy Solutions Augsburg, Caterpillar (seria 3600 i C280), Deutz i Wärtsilä. W szeroko zakrojonych testach terenowych przeprowadzonych na tych silnikach, oleje Mobilgard serii ADL rozwiązały wiele problemów zwykle związanych z silnikami eksploatowanymi w trudnych warunkach na paliwach niższej jakości. Wyniki obejmowały radykalnie zmniejszone zużycie oleju, znacznie ograniczone osadzania się laku na tulei i wydłużone okresy między przeglądami. Te zaawansowane środki smarne do silników wysokoprężnych charakteryzują się doskonałą separacją wody oraz odpornością na rdzę i korozję.

 

Kluczowe właściwości i potencjalne korzyści obejmują:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zwiększona stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Poprawa czystości silnika, zmniejszenie osadzania się laku na tulei i osadów na górnej powierzchni bloku oraz w rowkach pierścieni tłokowych, ograniczenie zużycia gładzi

Niezrównana ochrona przed zużyciem

Dłuższa trwałość eksploatacyjna krytycznych powierzchni ścieralnych

Wzmocnione właściwości myjąco-dyspergujące

Zmniejszone osady, szczególnie w obszarze paska pierścieniowego, co prowadzi do rzadszych przeglądów cylindrów i mniejszego zużycia oleju.

Stabilna odporność na ścinanie

Zmniejszenie zużycia oleju i lepsza ochrona łożysk

Wysokie poziomy TBN

Zapobieganie zużyciu korozyjnemu przy paliwach o wyższej zawartości siarki

Szeroki zakres zastosowań silnikowych

Jeden olej silnikowy do wszystkich wymagających zastosowań okrętowych

 

Zastosowania

Środki smarne Mobilgard serii ADL są przeznaczone do stosowania w silnikach o wysokim BMEP oraz w silnikach pracujących pod dużym obciążeniem, gdzie charakter paliwa i pracy wymaga wyższego poziomu detergencji/dyspergowalności i przeciwdziałania osadzaniu się laków niż w przypadku większości środków smarnych do silników wysokoprężnych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

ADL 30

ADL 40

Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (Dual Fuel – tryb gazowy)

 

X

Anglo Belgian Corporation 6DZ-DZ, 8DZ-DZ (Dual Fuel – tryb gazowy)

X

 

4-suwowy silnik wysokoprężny Caterpillar/MaK o średniej prędkości (Zasilanie destylatami ropy naftowej)

 

X

GE Transportation GE16V250 Fundamental Approval

 

X

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) silniki 28/33D

 

X

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) dla 4-suwowych silników średnio-obrotowych na destylat/gaz LNG

X

X

MTU Oil Category 2

X

X

Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10

X

 

4-suwowe, średnioobrotowe silniki Wartsila zasilane destylatami ropy naftowej i dwoma paliwami

 

X

Średnioobrotowy silnik wysokoprężny Wartsila

X

X

ZF TE-ML 04B

X

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

ADL 30

ADL 40

ACEA E2

X

X

Allison C-4

X

 

API CF

X

X

API SF

X

X

MAN 270

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ADL 30

ADL 40

Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (z paliwem destylacyjnym z zawartością do 1,5% siarki)

 

X

Anglo Belgian Corporation 6DZ-DZ, 8DZ (z paliwem destylacyjnym z zawartością do 1,5% siarki)

X

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

ADL 30

ADL 40

Klasa lepkości

SAE 30

SAE 40

Popiół siarczanowy, [% wag.], ASTM D874

1,4

1,4

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

239

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,5

14,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

90

132

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

-21

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12

12

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

117

112

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.