MOBILGARD HSD CI-4 SERIES

ExxonMobil marine , Poland

Wysokowydajny olej silnikowy do silników Diesla

Opis produktu

Seria Mobilgard HSD CI-4 firmy Mobil to wyjątkowo wysokowydajne, wielosezonowe oleje silnikowe stworzone specjalnie do pracujących w trudnych warunkach, wysokoobrotowych silników wysokoprężnych w zastosowaniach morskich. Zaawansowany skład chemiczny tych produktów zapewnia doskonałe osiągi zarówno w wymagających, nowoczesnych niskoemisyjnych silnikach wysokoprężnych, jak i starszych silnikach wysokoprężnych na paliwo destylowane o niskiej lub wysokiej zawartości siarki. Seria Mobilgard HSD CI-4 jest zatwierdzona lub zalecana przez głównych konstruktorów wysokoobrotowych wysokoprężnych silników morskich.

 

Właściwości i zalety

Seria Mobilgard HSD CI-4 łączy mieszankę wysokiej jakości olejów bazowych i doskonale zbilansowany pakiet dodatków uszlachetniających, aby zapewnić niezrównaną ochronę przez zagęszczaniem się oleju w wyniku gromadzenia się sadzy i osadów wysokotemperaturowych, ale również zapewnia wyjątkową odporność na utlenianie, korozję i osadzanie się pokostu w wysokich temperaturach.

 

Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami oleje serii Mobilgard HSD CI-4wykazują następujące cechy i potencjalne zalety:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność nautlenianie

Ogranicza tworzenie się osadów i osadzanie szlamu.

Utrzymuje silnik w czystości i zapewnia jego nienaganne działanie.

Doskonała ochrona przed zużyciem

Wydłużona trwałość eksploatacyjna najważniejszych elementów silnika

Wysoki wskaźnik lepkości

Stabilna warstwa ochronna we wszystkich temperaturach roboczych

Zmniejszone zużycie oleju

Podwyższona wydajność w wysokich temperaturach/przy dużych obciążeniach ścinających

Ograniczenie zacierania silnika, zużycia gładzi cylindra izakleszczania się pierścieni

Niezrównane zachowanie rezerwy alkalicznej (TBN)

Chroni części silnika przed korozyjnym zużyciem iosadami

Doskonała tolerancja na wodę i zdolność separacji

Utrzymuje skuteczne smarowanie i wytrzymałość warstwy ochronnej w obecności wody

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

Poprawiona pompowalność/cyrkulacja oleju przy rozruchu

Ochrona przed zużyciem podczas rozruchu, szczególnie w obszarze mechanizmu rozrządu zaworowego

 

Zastosowania

Serię Mobilgard HSD CI-4 zaprojektowano w celu zapewnienia wyjątkowej wydajności w zastosowaniach w najtrudniejszych morskich warunkach nowoczesnych wysokoobrotowych silników wysokoprężnych (takich jak seria Caterpillar 3500 i o mniejszych średnicach cylindra, Cummins, Volvo, Daihatsu, Yanmar i inne), a także starszych silników wysokoprężnych na paliwo destylowane o niskiej lub wysokiej zawartości siarki.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4

MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4

MB-Approval 228.3

X

X

MTU Oil Category 2

X

 

VOLVO VDS-3

X

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

 

 

API CF

X

 

API CF-4

X

 

API CG-4

X

 

CUMMINS CES 20071

X

 

CUMMINS CES 20072

X

 

MAN M 3275-1

X

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

 

 

API CH-4

X

 

API CI-4

X

X

API SJ

X

 

Cummins CES 20077

X

 

ACEA E7-16

X

 

CUMMINS CES 20076

X

 

CUMMINS CES 20077

X

 

Caterpillar ECF-2

X

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4

MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4

Klasa lepkości

SAE 15W-40

SAE 20W-50

Popiół siarczanowy, [% wag.], ASTM D874

1,3

1,1

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,869

0,88

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, ‚[°C], ASTM D92

223

227

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,2

19

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

109

169

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

-30

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

10

9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

133

130

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.