Mobilgard M20 Series

ExxonMobil marine , Poland

Oleje do silników wysokoprężnych

Opis produktu

Oleje ExxonMobil Mobilgard Serii M20 to oleje silnikowe klasy premium, wyjątkowo wysokiej jakości, o liczbie zasadowej TBN 20, przeznaczone do średnioobrotowych silników wysokoprężnych na paliwa resztkowe, destylowane i gaz LNG, stosowanych w energetyce morskiej i stacjonarnej.

Seria Mobilgard M20 to rozszerzenie asortymentu wyróżniających się olejów do silników bezwodzikowych ExxonMobil Mobilgard Serii M, oleje o specjalnej formulacji zgodnej z tendencją do przechodzenia na paliwa o niższej zawartości siarki, aby sprostać wymaganiom nowych przepisów.

Zastosowana w nich technologia wysokiej jakości dodatków detergentowych zapewnia wyróżniającą się kompatybilność z paliwami resztkowymi, co zwiększa czystość silnika, zwłaszcza skrzyni korbowej, wałka rozrządu, pierścieni tłokowych i pod denkiem tłoka.

Oleje Mobilgard Serii M20 wykazują również doskonałą odporność na utlenianie i stabilność termiczną w wysokiej temperaturze, niską lotność, wysokie właściwości przenoszenia obciążeń i ochronę przed korozją w szerokim zakresie gatunków paliw.

 

Właściwości i zalety

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Mniej osadów pod denkiem tłoka i w pasie pierścieni tłokowych

Lepsza ochrona przed zużyciem

Dłuższa trwałość eksploatacyjna krytycznych powierzchni ścieralnych

Udoskonalone właściwości myjąco-dyspergujące

Czystość wałka rozrządu i skrzyni korbowej

Wyróżniająca się ochrona przed rdzewieniem i korozją

Ochrona powierzchni ścieralnych przed wodą i korozją kwasową

Wysoka kompatybilność z paliwami resztkowymi

Mniej szlamu, dłuższa trwałość oleju, czystsze silniki

Niskolotne oleje bazowe

Mniejsze zużycie środka smarnego

Doskonała rezerwa alkaliczna i utrzymanie TBN

Przeciwdziałanie korozji i osadom związanym z paliwem/ spalaniem

 

Zastosowania

Oleje z Mobilgard Serii M20 można stosować w większości średnioobrotowych silnikach bezwodzikowych. Zaleca się je do stosowania w głównych silnikach napędowych i silnikach pomocniczych na statkach dalekomorskich, w głównych silnikach napędowych na statkach przybrzeżnych i rzecznych oraz w elektrowniach stacjonarnych. Ta nowa seria olejów jest rezultatem szeroko zakrojonego programu badań i studiów, obejmującego opatentowany przez ExxonMobil test DAC do wykrywania zanieczyszczeń asfaltenami.

Formulację olejów Mobilgard Serii M20 opracowano specjalnie do stosowania w średnioobrotowych silnikach na paliwa o zawartości siarki 0,50% i 0,10% oraz na skroplony gaz ziemny (LNG) ze względu na jej niską liczbę zasadową BN.  Oleje te zaleca się do stosowania w najnowszych modelach średnioobrotowych silników wysokoprężnych i są szczególnie korzystne w silnikach o niskim zużyciu oleju w skrzyni korbowej lub pracujących przy niskich temperaturach tulei cylindrowych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

 MOBILGARD M320

MOBILGARD M420

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) dla 4-suwowych silników średnio-obrotowych na gaz LNG

X

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) dla 4-suwowych silników średnio-obrotowych oleje ciężkie HFO

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MOBILGARD M320 

MOBILGARD M420

WARTSILA Bez zastrzeżeń (pismo w aktach)

 

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

MOBILGARD M320 

MOBILGARD M420

Klasa lepkości

SAE 30 

SAE 40

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,902 

0,902

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

255 

271

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,8 

14

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

90

134

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-12

-15

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

20

20

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

101

102

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.