(Zmień)
Zmień kraj
Wybierz kraj, który ma być objęty wyszukiwaniem.
Filtruj wyniki.
<% if (coveoFieldValue("HasLayout") === "1" || raw.syssource !== currentSourceName()) { %> <%= title ? title : clickUri %>
<% } else { %> <%= title ? title : '' %> <% } %>
<%- raw.lob %>