HyJet™ V

ExxonMobil aviation , Sweden

Brandbeständig hydraulvätska med fosfatester till flygbranschen

Produktbeskrivning

Mobil HyJet V är en brandbeständig fosfatester hydraulvätska typ V, som har en överlägsen i termisk och hydrolytisk stabilitet jämfört med kommersiellt tillgängliga hydraulvätskor typ IV. Bättre stabilitet innebär att omfattningen av vätskeförsämringen i flygplanssystem kommer att vara mindre vätskor av typ IV, vätskans livslängd kommer att vara längre och följaktligen reduceras kostnaderna för underhåll för flygoperatören.

HyJet V ger utmärkt flödesegenskaper (kinematisk viskositet) vid höga och låga temperaturer samt rostskydd. HyJet V har även bevisat en förbättring när det gäller erosionsskyddsprestandan som ges av vätskor av typ IV.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil HyJet V erbjuder följande huvudegenskaper och fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Högre stabilitet än vätskor av typ IV

Längre livslängd för vätskan.

Mindre behov av att byta vätska på grund av försämring,

Reducerade underhållskostnader för hydraulsystemet

Uppfyller kraven för Boeing BMS 3-11 och SAE AS1241 typ IV och typ V

Förbättrade flamegenskaper som överstiger kraven för typ V

Låg densitet

Reducerad vikt för hydraulvätskan som flygplan förses med,

Reducerad bränsleförbrukning för flygplan.

Lägre driftskostnader

Utmärkt rostskydd

Reducerad risk för skada på utrustningen vid större vattenkontaminering

Utmärkt viskositetsbalans vid låga och höga temperaturer

Hydraulsystemkontroll med hög precision och respons även under flyg med utökat omfång/pol,

Längre varaktighet för flygplanens hydraulsystemsutrustning

Utmärkt avlagringskontroll

Längre varaktighet för flygplanens hydraulsystemsutrustning,

Lägre underhållskostnader

Förbättrat skydd mot elektrokemisk korrosion (erosion)

Skydd mot skador på servoventilen och pumpen

Helt kompatibel med alla goda hydraulvätskor med fosfatester typ IV och typ V

Flexibilitet vid användning av flygbolagsoperatörer

 

Användningsområden

Mobil HyJet V har utvecklats för användning till kommersiella hydraulsystem med fosfatester för flygplan. Den uppfyller kraven i SAE AS1241 och ingår i den Kvalificerade produktlistan för kommersiella enheter och företag som tillverkar flygplansskrov, så som visas nedan. Den är kompatibel i alla proportioner med kommersiella hydraulvätskor typ IV och typ V med fosfatester avsedda för flygplan.

 

Specifikationer och godkännanden

 

Denna produkt har följande godkännanden:

AIRBUS, NSA 307110N, Typ V

BOEING, BMS 3-11P, Typ V, Grad A och C

BOEING - Long Beach, DMS2014H, Typ 5

GULFSTREAM, 1159SCH302J, Typ V

 

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Syrenummer, mgKOH/g, ASTM D974

0,04

Automatisk tändningstemperatur, F, ASTM D2155

>427 (800)

Bulkmodul, isotermisk sekant vid 100 F/3000 psi, psi, ASTM D6793

210000

Kalcium, ppm, ICPES

4

Klorin, ppm, XRF

10

Koefficient för den termiska expansionen, 25 till 100 C, per grad C, API MPMS 11,1

>0,00086 (0,00048)

Ledningsförmåga vid 20 C, MicS/cm, ASTM D2624

0,4

Densitet vid 60 F lg/USg, ASTM D4052

1.000 (8,35)

Brandpunkt, Cleveland Open Cup, °F, ASTM D92

186 (366)

Flampunkt, Cleveland Open Cup, °F, ASTM D92

174 (346)

Skum, sekvens I, kollapstid, s, ASTM D892

32/18

Skum, sekvens II, kollapstid, s, ASTM D892

23/13

Skum, sekvens III, kollapstid, s, ASTM D892

34/19

Fyrkuleprov slitagetest, ärrdiameter, 10 kg, 600 rpm, 1 tim, 75 C, mm, ASTM D4172 (mod)

0,26

Fyrkuleprov slitagetest, ärrdiameter, 4 kg, 600 rpm, 1 tim, 75 C, mm, ASTM D4172 (mod)

0,21

Fyrkuleprov slitagetest, ärrdiameter, 40 kg, 600 rpm, 1 tim, 75 C, mm, ASTM D4172 (mod)

0,63

Kinematisk viskositet vid 100 F, mm2/s, ASTM D445

10,6

Kinematisk viskositet vid 127,6°C, mm2/s, ASTM D445

2,6

Kinematisk viskositet vid -15 F, mm2/s, ASTM D445

132

Kinematisk viskositet vid 210 F, mm2/s, ASTM D445

3,6

Kinematisk viskositet vid -65 F, mm2/s, ASTM D445

1350

Kalium, ppm, ICPES/AA

38

Skjuvstabilitet, % kinematisk viskositetsförlust, 40 C, %, ASTM D5621

21

Natrium, ppm, ICPES

1

Specifik gravitation, 25 C/25 C, ASTM D4052

0,997

Specifik värmekapacitet, kal/g-grader C, Referens

0,42

Svavel, ppm, ICPES/XRF

51

Viskositetsindex, ASTM D2270

280

Vattenhalt, %, ASTM D6304

0,09

Flyttemperatur, °F, ASTM D97/ASTM D5950

-80

NAS 1638 Klass, HIAC, ISO 11500

7

Termisk ledningsförmåga vid 40 C, kal/ (cm s °C), referens

33x10^-5 (0,0799)

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

04-2022

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.