Mobil Jet™ Oil CI

ExxonMobil aviation , Sweden

Avancerad helsyntetisk turbinolja

Produktbeskrivning

Mobil Jet™ Oil CI är ett högpresterande gasturbinsmörjmedel av den typ som används till flygplan. Det baseras på den beprövade formuleringstekniken Mobil Jet Oil II som har uppdaterats för att inkludera ytterligare tillsatsämnen för förbättrat skydd mot rost och korrosion i svåra arbetsmiljöer.  Den är helt kvalificerad i enlighet med klassificeringen för korrosionsskydd (CI) i specifikationen MIL-PRF-23699 och är godkänd för användning i militära och kommersiella användningsområden som kräver denna prestandanivå.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Jet Oil II är utformad för att möta de höga kraven på gasturbiner av den typ som används till flygplan, som arbetar under ett brett spektrum av svåra driftsförhållanden, inklusive miljöer som innebär svår korrosion av saltvatten.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Hjälper till att minska uppkomsten av avlagringar av kol och slam

Bibehåller motorns effektivitet och förlänger motorns livslängd

Utmärkt korrosionsskydd

Utmärkt skydd mot rost och korrosion

Bidrar till längre livslängd för kugghjul- och lager

Bibehåller viskositeten och filmens styrka över ett stort temperaturintervall

Ger effektiv smörjning för höga drifttemperaturer

Kemiskt stabil

Hjälper till att minska avdunstningsförluster och minskar oljeförbrukningen

Låg flytpunkt

Underlättar uppstart i tillstånd med låg miljötemperatur

 

Användningsområden

Mobil Jet Oil CI rekommenderas för gasturbinmotorer av den typ som används till flygplan turbo-jet, turbo-fläkt, turbo-prop och turbo-axel (helikopter) som används i kommersiella och militära sammanhang. Oljan rekommenderas även för gasturbinmotorer av den typ som används till flygplan och även i industriella eller marina applikationer där ytterligare skydd mot saltkorrosion krävs. Mobil Jet Oil CI är godkänd i enlighet med korrosionshämningsklassificeringen (CI) i USA:s militära specifikation MIL-PRF-23699. Den är dessutom kompatibel med andra syntetiska smörjmedel avsedda för gasturbiner och uppfyller kraven i MIL-PRF-23699. Men vi rekommenderar inte att man blandar den med andra produkter, eftersom blandningen då leder till en viss förlust av prestandaegenskaperna hos Mobil Jet Oil CI. Mobil Jet Oil CI är kompatibel med alla metaller som används i gasturbinkonstruktioner, liksom med F-gummi (Viton A), H-gummi (Buna N) och silikontätningsmaterial.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

MIL (US) MIL-PRF-23699-CI

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Färg, ASTM D1500

3,5

Skumning, Seq.III, tendens, ml, ASTM, D892

0

Förändring i den kinematiska viskositeten, 72 tim. vid -40 C, %, ASTM D2532

1

Vatten, ppm, ASTM E1064

70

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

5

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

25

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

10690

Totalt syratal (TAN), mg KOH/g, ARP 5088

0,27

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

270

Flytpunkt, °C, ASTM D5950

-63

Avdunstningsförlust, 6,5 tim, 204ºC, massa%, ASTM D972 (mod)

4,1

Skumning, Seq.I, tendens, ml, ASTM D892

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

0

Fosfor, vikt-%, ASTM D5185

2740

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2021

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.