Mobilgrease™ 28

ExxonMobil aviation , Sweden

Syntetiskt smörjfett för luftfart

Produktbeskrivning

Mobilgrease 28 är ett slitageskyddande smörjfett med utomordentliga prestanda och ett brett arbetstemperaturområde, som utvecklats för att kombinera de unika egenskaperna hos en syntetisk polyalfaolefin (PAO) basolja med en förtjockare av (icke-tvålbaserad) bentonit. Dess konsistens ligger mellan ett NLGI 1 och NLGI 2 smörjfett. Det erbjuder enastående prestanda under mycket skiftande temperaturförhållanden. Den syntetiska basoljans vaxfria karaktär, tillsammans med dess - i jämförelse med mineraloljor - höga viskositetsindex, erbjuder utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer, mycket lågt vridmoment vid start och drift, och kan bidra till lägre temperaturer i belastningszonen hos rullningslager.

Bentonit-förtjockaren ger en hög droppunkt, kring 300°C, vilket ger en utmärkt stabilitet vid höga temperaturer. Mobilgrease 28 motstår vattenavsköljning och ger en överlägsen lastbärande förmåga, reducerar friktion och motverkar kraftigt slitage. Tester visat att Mobilgrease 28 smörjer rullningslager effektivt under förhållanden med höga hastigheter och temperaturer. Mobilgrease 28 har också visat en utmärkt förmåga att smörja hårt belastade glidmekanismer såsom skruvlyftar för vingklaffar.

Sedan mer än 30 år har Mobilgrease 28 varit förstahandsvalet för militär och likartad flygverksamhet i hela världen.

 

Egenskaper och fördelar

Ett särskilt krav för smörjmedel för flyg är behovet att motstå termiska påfrestningar och samtidigt möjliggöra utmärkta starter och lågt vridmoment vid låga temperaturer. För att tillgodose denna kombination av krav, valde ExxonMobils produktutvecklare syntetiska kolväteoljor som basoljor för Mobilgrease 28 på grund av deras låga flyktighet, exceptionella termiska stabilitet och oxidationsbeständighet samt deras utomordentliga lågtemperatursegenskaper. Produktutvecklarna valde en speciell kemisk sammansättning för förtjockaren och en patenterad kombination av tillsatser som bidrar till att maximera de syntetiska basoljornas fördelar. 

Mobilgrease 28 möter kraven för viktiga militära och kommersiella luftfartsspecifikationer och har skapat sig ett utomordentligt anseende för prestanda och pålitlighet bland användare i hela världen.

Mobilgrease 28 erbjuder följande fördelar och möjlig nytta

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Vaxfri syntetisk basolja med högt viskositetsindex (VI)

Tillåter drift vid mycket varierande temperaturer - enastående prestanda vid höga och låga temperaturer

Ger tjockare oljefilmer som skyddar mot slitage på maskinelement vid drift vid höga temperaturer.

Lågt motstånd vid starter vid mycket låga temperaturer.

Utmärkt skydd mot slitage och korrosion

Utomordentligt skydd av lager, bidrar till förlängd lagerlivslängd och lägre kostnader för lagerbyten

Skydd vid extrema tryck (EP)

Motverkar kraftigt slitage, även vid stötbelastning

God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Långa eftersmörjningsintervall

Starkt motstånd mot vattenavsköljning

Bibehåller utmärkt smörjförmåga vid otjänligt väder och andra fall av vattenexponering

 

Användningsområden

Mobilgrease 28 är framställd för smörjning av glid- och rullager i låga till höga hastigheter, splinesaxlar, skruvar, snäckväxlar och andra mekanismer där betydande reduktion av friktion, lågt slitage och låga friktionsförluster i smörjmedlet krävs. Den rekommenderade driftstemperaturen är -54°C till 177°C med lämpliga eftersmörjningsintervaller.

Mobilgrease 28 rekommenderas för användning i landningshjulmekanismer, kontrollsystem och manövreringsmekanismer, domkrafter, servoutrustning, motorer med förseglade motorlager, oscillerande lager och rotorlager på militära och civila helikoptrar. Med tillverkarens godkännande, kan det även användas i hjälputrustning ombord på fartyg och där de utgångna specifikationerna MIL-G-81322 (WP), MIL-G-7711A, MIL-G-3545B och MIL-G-25760A rekommenderas.

Mobilgrease 28 rekommenderas också för smörjning av industriell utrustning, inklusive förseglade eller efterfyllbara kul- och rullager, varhelst extrema temperaturer, höga hastigheter eller vattensköljning är faktorer att räkna med. Typiska industriella tillämpningar inkluderar lager i transportband, små generatorlager med driftstemperatur nära 177°C, mycket små höghastighetslager och lager där oscillation och vibration skapar problem.

Mobilgrease 28 är kvalificerat av USA:s försvarsmakt under specifikation MIL-PRF-81322, General-Purpose, Aircraft och specifikation DOD-G-24508A (Navy) för hjälputrustning ombord på fartyg. Den har USA:s militära symbol WTR och NATO:s kodnummer G-395 fett.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

NATO G-395

MIL-PRF-81322G

MIL-PRF-24508B

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

NLGI-klass

1.5

Basoljeviskositet vid 100°C, mm²/s, AMS 1700

5,7

Basoljeviskositet vid 40°C, mm²/s AMS 1697

29,3

Bomboxidationstest, tryckfall vid 100 timmar, kPa, ASTM D942

GODKÄND

Färg, visuell

Mörkröd

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D4048

1B

Föroreningar, antal partiklar 25µ till 74µ, FTM 3005

Godkänd

Föroreningar, antal partiklar ≥75µ, FTM 3005

0

Droppunkt, °C, ASTM D 2265

307

Avdunstningsförlust, 22 tim, 177°C, vikt-%, ASTM D2595

6

Falex Block on Ring Oscillating Wear Scar, 35k cykler, 90° vinkel, Al/brons block, mm, ASTM D3704

GODKÄND

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0.6

Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D 2596, kg

40

Vridmoment under drift vid låg temperatur, g-cm vid -54°C, 60 min, ASTM D1478

0,05

Vridmoment vid start vid låg temperatur, g-cm vid -54°C, ASTM D1478

0,43

Smörjlivslängd vid 177°C, ASTM D3336

GODKÄND

NBR-L, AMS 3217/2 Compat, 70°C 158 tim, vol%, FTM 3603

6

Oljeseparation, 30 tim vid 177°C, %, ASTM D6184

3,5

Bomboxidationstest, tryckfall efter 500 timmar, kPa, ASTM D942

GODKÄND

Penetration, bearbetad 100.000X, 0,1 mm, FTM 313

303

Penetration, bearbetad 60X, 0,1 mm, ASTM D217

293

Rostskydd, 48 tim vid 51,67°C ASTM D1743

GODKÄND

Konsistens, VISUELLT

Slät, smöraktig

Förtjockare, vikt-%, AMS 1698

Bentonit

Vattenursköljning, förlust % (vikt) vid 41°C, ASTM D1264

1

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på 

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2022

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.