EHC 340 MAX™

ExxonMobil basestocks , Sweden

Produktbeskrivning

EHC baslager utgörs av en global grupp II-skiffer enligt definitionen i API- /ATIEL-riktlinjer för formulering och kvalificering av smörjmedel för fordon. Med kapacitet för utbyte av basolje och viskositetsgrad, erbjuder EHC baslagerskiffer bred täckning, vilket möjliggör flexibilitet i leveranskedjan och förenklade krav på kvalifikationstestning.

 

Egenskaper och fördelar

ExxonMobil EHC 340 MAX innehåller smörjmedel som visar en hög oxidativ stabilitet, ett brett temperaturområde med prestanda och lätt färg. Den enastående prestandan vid låga temperaturer och den oxidativa stabiliteten hos EHC 340 MAX möjliggör utmärkta prestanda för smörjmedel med högre viskositet i en mängd olika applikationer. Den höga viskositeten och VI hos EHC 340 MAX gör produkten till ett kostnadseffektivt alternativ till syntetiska basmaterial med hög viskositet, traditionella förtjockningsmedel och viskositetsmodifierare. Den lätta färgen på EHC 340 MAX möjliggör blandade produkter med utmärkta estetiska egenskaper.

 

Specifikationer

Egenskap

Gräns

Standardmetod(a)

 

ASTM Color

Max.

ASTM D1500

L1.5

Utseende

Min.

Visuellt

Klar och ljus

Flampunkt, COC, °C

Min.

ASTM D92

294

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s

Min-Max

ASTM D445

32,5-35,5

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s

Min-Max

ASTM D445

460-520

Flytpunkt, °C

Max.

ASTM D97

-15

Viskositetsindex

Min-Max

ASTM D2270

95-115

Mättnad, vikt%

Min.

ASTM D7419

98

 

Anmärkning 1: Produkterna certifieras när de släpps för att uppfylla de angivna värdena. De aktuella värdena kan avvika inom den etablerade reproducerbarheten för den angivna testmetoden.

Anmärkning 2: För att bestämma efterlevnaden av specifikationen ska observerade eller beräknade värden avrundas till närmaste enhet i den sista signifikanta siffran som används för att uttrycka gränsvärdet i enlighet med ASTM E 29-metoden

(a) I stället för standardtestmetoden kan alternativa testmetoder användas för att certifiera en produktegenskap.

(b) EHC 340 MAX som kommer att finnas tillgänglig ute i handeln från 2025.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2023

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.