EHC™ 20L

ExxonMobil basestocks , Sweden

Produktbeskrivning

EHC™ baslager från ExxonMobil är designade för prestandaförmåga i ett brett utbud av färdiga smörjmedelstillämpningar. EHC™ 20L är ett extra lätt neutralt basmaterial som är lämpligt för en mängd olika lågviskösa smörjmedel, såsom de som används i drivlinor, hydrauliska och termiska applikationer för fordon.  Användningen av EHC™ 20L möjliggör minskning av grupp III-komponenter, samtidigt som prestationsmålen uppnås.  ExxonMobil följer rigorösa processer för att säkerställa tillförlitlig leverans av baslager av konsekvent kvalitet så att kunderna kan vara säkra på sitt baslager.

 

Egenskaper och fördelar

EHC 20L levererar kvalitet som gör det möjligt för våra kunder att producera högpresterande smörjmedel. Huvudfunktionerna inkluderar:

 

•  Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer och flytpunkt

•  Låga aromater för exceptionell oxidation och termisk stabilitet

•  Produktspecifikationer som gör det möjligt för formuleringssammansättare att möta eller överträffa industri-/OEM-krav

•  Ljus färg

 

Specifikationer

Egenskap

Gräns

Standardmetod(a)

 

Saybolt färg

Min.

ASTM D156

10

Viskositetsindex

Min.

ASTM D2270

85

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s

Min-Max

ASTM D445

2,1-2,6

Flampunkt, COC, °C

Min.

ASTM D92

150

Flytpunkt, °C

Max.

ASTM D97

-30

Utseende

Min-Max

Visuellt

Klar och ljus

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s

Min.

ASTM D445

7

 

Anmärkning 1: Produkterna certifieras när de släpps för att uppfylla de angivna värdena. De aktuella värdena kan avvika inom den etablerade reproducerbarheten för den angivna testmetoden.

Anmärkning 2: För att bestämma efterlevnaden av specifikationen ska observerade eller beräknade värden avrundas till närmaste enhet i den sista signifikanta siffran som används för att uttrycka gränsvärdet i enlighet med ASTM E 29-metoden

(a) I stället för standardtestmetoden kan alternativa testmetoder användas för att certifiera en produktegenskap.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2022

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.