EHC™ Serien

ExxonMobil basestocks , Sweden

Produktbeskrivning

EHC baslager från ExxonMobil är designade för prestandaförmåga i ett brett utbud av färdiga smörjmedelstillämpningar. Med kapacitet för utbyte av basolje och viskositetsgrad, erbjuder ExxonMobils EHC baslagerskiffer bred täckning, vilket möjliggör flexibilitet i leveranskedjan och förenklade krav på kvalifikationstestning. ExxonMobil följer rigorösa processer för att säkerställa tillförlitlig leverans av baslager av konsekvent kvalitet så att kunderna kan vara säkra på sitt baslager. EHC baslager från ExxonMobil utgörs av en global grupp II-skiffer enligt definitionen i API- och ATIEL-riktlinjer för formulering och kvalificering av smörjmedel för fordon.

 

EHC basmaterial från ExxonMobil kan också användas i industriella och marina tillämpningar där formuleringar drar nytta av den ökade oxidationsstabiliteten och högre VI.

 

Egenskaper och fördelar

EHC baslager levererar kvaliteter som gör det möjligt för våra kunder att producera högpresterande blandningar. Huvudfunktionerna inkluderar:

• Noggrant kontrollerade specifikationer för flyktighets- och viskositetsindex (VI) som gör det möjligt för formuleringar att möta eller överträffa API-, ACEA- och ILSAC-kraven

• Riktade mättningsnivåer för att ge optimal tillsatslöslighet

•  Oöverträffad oxidationsbeständighet

•  Produktspecifikationer som gör det möjligt för formuleringssammansättare att möta eller överträffa kvalitetskraven för olja för passagerare och tunga motoroljor.

 

Specifikationer 

Egenskap

Standardmetod(a)

Gränser

EHC 45

EHC 50

EHC 65

EHC 110

EHC 120

EHC 340 MAX

 

ASTM Color

ASTM D1500

Max.

L0,5

0,5

L0,5

0,5

0,5

L1,5

 

Utseende

Visuellt

Min-Max

Klar och ljus

Klar och ljus

Klar och ljus

Klar och ljus

Klar och ljus

Klar och ljus

 

Kallstartssimulator, skenbar viskositet vid -20°C, mPa.s

ASTM D5293

Max.

 

1 500

3 100

 

 

 

 

Kallstartssimulator, skenbar viskositet vid -25°C, mPa.s

ASTM D5293

Max.

1 550

 

 

 

 

 

 

Flampunkt, Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

Min.

204

210

214

230

255

294

 

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s

ASTM D445

Min-Max

4,4-4,7

5,2-5,6

6,3-6,6

10,0-12,0

11,7-12,5

32,5-35,5

 

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s

ASTM D445

Min-Max

 

 

 

 

96-108

460-520

 

Noack-flyktighet, förfarande B, vikt%

ASTM D5800-PROB

Max.

14,5

13,5

10

 

 

 

 

Flytpunkt, °C

ASTM D97

Max.

-18

-18

-18

-15

-15

-15

 

Mättnad, vikt%

ASTM D7419

Min.

 

 

 

 

 

98

 

Viskositetsindex

ASTM D2270

Min-Max

113-119

110-119

103-109

95-110

102-115

95-115

 

Anmärkning 1: Produkterna certifieras när de släpps för att uppfylla de angivna värdena. De aktuella värdena kan avvika inom den etablerade reproducerbarheten för den angivna testmetoden.

Anmärkning 2: För att bestämma efterlevnaden av specifikationen ska observerade eller beräknade värden avrundas till närmaste enhet i den sista signifikanta siffran som används för att uttrycka gränsvärdet i enlighet med ASTM E 29-metoden

(a) I stället för standardtestmetoden kan alternativa testmetoder användas för att certifiera en produktegenskap.

(b) EHC 340 MAX som kommer att finnas tillgänglig ute i handeln från 2025.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2022

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.