MOBILGARD™ 1 HSD 5W-40

ExxonMobil marine , Sweden

Avancerad helsyntetisk höghastighets marin dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobilgard 1 HSD är en avancerad helsyntetisk höghastighets marin dieselmotorolja, som hjälper till att förlänga motorns livslängd samtidigt som den ger lång dräneringsförmåga1 och potentiell bränsleekonomi² för modern och senaste dieselmotorteknik som fungerar i tunga tillämpningar.

 

Mobilgard 1 HSD är en CK-4 API-olja som rekommenderas för användning i ett brett spektrum av driftsmiljöer som finns inom den marina industrin och tunga applikationer.

 

Den enastående prestandan hos Mobilgard 1 HSD är resultatet av ExxonMobils omfattande utvecklingsarbete med stora utrustningstillverkare och tillämpning av den senaste smörjteknologin.

 

Som resultat av detta uppfyller eller överträffar denna produkt de senaste kraven enligt API och ACEA branschspecifikationer för dieselmotoroljor, samt många motortillverkares krav, inklusive Cummins och Caterpillar.

 

1 Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer för drift och oljebyten.

2 Jämfört med konventionell SAE 15W-40 motorolja. Faktiska besparingar är beroende av motortyp, utomhustemperatur, körförhållanden och din nuvarande motoroljas viskositet.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 HSD är en enastående lösning för smörjning av moderna motorer med den senaste teknologin som är försedda med efterbehandlingssystem för avgaser.

 

Den utvecklades av ExxonMobil för att bevara oöverträffad oxidationsbeständighet 3 och samtidigt ge en exceptionell flyt- och pumpbarhet vid låga temperaturer för smidiga starter i kalla förhållanden. Denna egenskap, i kombination med det sofistikerade tillsatssystemet, säkerställer ett exceptionellt skydd mot motorslitage och främjar lång motorlivslängd.

 

Formuleringen med låg askhalt skyddar samtidigt alla anordningar för avgasefterbehandling inklusive turboladdare och EGR för att säkerställa korrekt lång och effektiv livslängd för att skydda miljön och uppfylla emissionsbestämmelserna.

 

Den avancerade motorrengöringsförmågan hindrar avlagringar och skyddar motorn för en lång och effektiv motorlivslängd.

 

3 Baserat på PC-11 industritestdata.

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Pålitlig motorstart och slitageskydd vid kallstarter.

Exceptionellt slitageskydd

Minskat motorslitage för att befrämja lång motorlivslängd

Oöverträffad oxidationsbeständighet

Kontroll av slambildning vid låga temperaturer och avlagringar av lack vid höga temperaturer

Långa oljebytesintervaller och skydd mot avlagringar

Bidrar till god drifteffektivitet och lägre totalkostnad

Utomordentligt skydd mot korrosion

Skydd av kritiska motorytor i fuktiga miljöer

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i följande:

• De flesta motorversionerna ända till de senaste mest sofistikerade dieselmotorerna med höga prestanda med turboladdare, direktinsprutning och teknologi för låga utsläpp med alla typer av teknologi för efterbehandling av avgaser.

•  Transportfordon som arbetar vid höga hastigheter och med tunga laster och i trafik med köer.

•  Arbetsmaskinsmotorer som används i låga hastigheter med tung last

• Så gott som all dieseldriven utrustning från amerikanska och europeiska tillverkare

• Högpresterande bensinmotorer och blandade vagnparker

•  Kylenheter.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

MTU Oil Category 2.1

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CK-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

ACEA E7

JASO DH-2

ACEA E11

 

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 5W-40

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1

CCS, skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D5293

6510

MRV, skenbar viskositet vid -35°C, mPa.s, ASTM D4684

16800

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

12

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

84

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,8

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,853

Viskositetsindex, ASTM D2270

150

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92

233

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2024

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.