MOBILGARD™ 1 HSD 5W-40

ExxonMobil marine , Sweden

Avancerad helsyntetisk höghastighets marin dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobilgard 1 HSD är en avancerad helsyntetisk marin dieselmotorolja för höga hastigheter som hjälper till att förlänga motorns livslängd samtidigt som den ger lång dräneringsförmåga1 och potentiellt förbättrad bränsleekonomi2 för den senaste moderna dieselmotorteknologin i krävande bruk.

 

Mobilgard 1 HSD är en CK-4 API-olja som rekommenderas för användning i ett brett spektrum av driftsmiljöer som finns inom den marina industrin och tunga applikationer.

 

Den enastående prestandan hos Mobilgard 1 HSD är resultatet av omfattande utvecklingssamarbete mellan ExxonMobil och stora utrustningstillverkare och tillämpning av den senaste smörjteknologin.

 

Som ett resultat av detta uppfyller eller överträffar produkten kraven i de senaste API- och ACEA-industrispecifikationerna för dieselmotoroljor liksom kraven från många motortillverkare såsom Cummins och Caterpillar.

 

1 Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer för drift och oljebyten.

2 Jämfört med konventionell SAE 15W-40 motorolja Faktiska besparingar är beroende av motortyp, utomhustemperatur, körförhållanden och din nuvarande motoroljas viskositet.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgard 1 HSD är en enastående lösning för smörjning av moderna motorer med den senaste teknologin och utrustade med avgasreningssystem.

 

Den utvecklades av ExxonMobil för att bevara oöverträffad oxidationsbeständighet3 och samtidigt ge en exceptionell flyt- och pumpbarhet vid låga temperaturer för smidiga kallstarter under kalla förhållanden. Denna egenskap, i kombination med det sofistikerade tillsatssystemet, säkerställer ett exceptionellt skydd mot motorslitage och främjar lång motorlivslängd.

 

En formulering med låg askhalt som skyddar alla anordningar för efterbehandling av avgaser inkl. turboladdare och EGR för att säkerställa en lång och effektiv livslängd för att skydda miljön och uppfylla utsläppsbestämmelser.

 

Den avancerade motorrengöringsförmågan förhindrar avlagringar och skyddar motorn för en lång och effektiv livslängd.

 

3 Baserat på PC-11 industritestdata.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Pålitlig motorstart och slitageskydd vid kallstarter.

Exceptionellt slitageskydd

Minskat motorslitage för att befrämja lång motorlivslängd

Oöverträffad oxidationsbeständighet

Kontroll av slambildning vid låga temperaturer och lackavlagringar vid höga temperaturer

Långa oljebytesintervaller och skydd mot avlagringar

Bidrar till god drifteffektivitet och lägre totalkostnad

Utomordentligt skydd mot korrosion

Skydd av kritiska motorytor i fuktiga miljöer

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

• De flesta motorversionerna ända till de senaste mest sofistikerade dieselmotorerna med höga prestanda med turboladdare, direktinsprutning och teknologi för låga utsläpp med alla typer av teknologi för efterbehandling av avgaser.

• Transportfordon som arbetar vid höga hastigheter och med tunga laster och i start/stop körning.

• Arbetsmaskiner och -fordon vid bruk i låga hastigheter med tung last

• Så gott som all dieseldriven utrustning från amerikanska och europeiska tillverkare

• Högpresterande bensinmotorer och blandade vagnparker

• Kylenheter

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

MTU Oil Category 2.1

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CK-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

ACEA E7

ACEA E9

JASO DH-2

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-40

HTHS viskositet vid 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1

CCS, skenbar viskositet vid -30 °C, mPa.s, ASTM D5293

6510

MRV, skenbar viskositet vid -35 °C, mPa.s, ASTM D4684

16800

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

12

Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm2/s, ASTM D445

84

Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,8

Specifik vikt, 15,6 °C/15,6 °C, ASTM D4052

0,853

Viskositetsindex, ASTM D2270

150

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

233

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.