Mobilgard™ 410 NC

ExxonMobil marine , Sweden

Marin vevhusolja

Produktbeskrivning

Mobilgard 410 NC-motorolja (No Chlorine) utan zink och klorin är ett smörjmedel som är speciellt framtaget med en Progress Rail- (EMD) och General Electric-godkänd (GE) tillsatsteknologi för att möta kraven för tungt belastade dieselmotorer som tillverkas av EMD och används i marina applikationer.

 

Dess alkalinitetsreserv ger utmärkt korrosionsskydd vid användning av bränslen som innehåller upp till 0,05 viktprocent svavel, även om metaller som stål, koppar, silver och brons är närvarande. Den har utmärkta smörjegenskaper och har högt viskositetsindex för att hjälpa till att minska oljeförbrukningen och är optimerad för användning av bränsle med lågt- och ultralågt svavelinnehåll och är redo för LNG-, biobränsle- och Tier IV-motorer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgard 410 NC utvecklades av ExxonMobil för att möta prestandakraven för Tier IV-motorer.

 

Den är framtagen för att bekämpa slam och avlagringar samtidigt som den förlänger oljelivslängden i periodiska marina tjänster, vilket ger rena, mjukgående motorer.  Avancerad dispergeringsmedelsteknik ger hög sotbelastningsförmåga, vilket leder till utmärkt renhet i motorer med lägre förbrukning av smörjolja.

 

Oljan är sammansatt för förbättrat slitageskydd och belastningsbärande egenskaper och hjälper till att skydda kritiska slitageytor samt förlänga motorns livslängd. Optimerad TBN- och sulfaterad askhalt för användning med dieselbränsle med låg och ultralåg svavelhalt, samt redo för biobränsle och LNG.

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Hög termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Förlängda oljebytesintervall.

Utmärkt TBN-reserv och retention.

Motverkar korrosion och avlagringar förenade med bränsle/förbränning.

Effektivt slitageskydd.

Minskar slitaget för att förlänga motorns livslängd.

Avancerad dispergeringsteknik

Lägre förbrukning av smörjolja.

 

Användningsområden

• Tungt belastade dieselmotorer tillverkade av EMD/GE och används i marina applikationer.

• Marina dieselmotorer med högsta hästkrafter eller högre medelvärde för bromstryck (BMEP) som använder destillatbränsle med en svavelhalt på upp till 0,05 viktprocent

• Dieselmotorer tillverkade av Alco, Detroit Diesel och Fairbanks Morse

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

LMOA Gen 7 – Fundamental Approval (godkännandebrev mottaget)

Progress Rail Worthy of Field Test (godkännandebrev mottaget)

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

40

Flampunkt, °C, ASTM D92

266

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,1

Viskositetsindex, ASTM D2270

104

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

Zink, mg/kg, ASTM D5185

<0,5

Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,897

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

15,2

Basnummer, mgKOH/g, ASTM D2896

11

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

148

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.