Mobilgard 5100

ExxonMobil marine , Sweden

Cylinderolja för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

Mobilgard™ 5100 är en premium högpresterande cylinderolja för marina dieselmotorer. Prestandan hos Mobilgard 5100 har demonstrerats vid förhöjda tryck vid tändning och vid de cylinderfodertemperaturer som förekommer i moderna marina tvåtaktsmotorer. Genom en balanserad sammansättning för allsidig drift i kombination med ett högt bastal (BN) har Mobilgard 5100 visat förmågan att optimera oljematningen till cylindrarna och samtidigt minska korrosionsslitaget i mycket korrosiva motorer. Den har en optimal viskositet på över 20 cSt vid 100ºC och låg flyktighet för att säkra utmärkt oljespridning och bibehållen oljefilm.

 

Egenskaper och fördelar

  • Skydd mot korrosion i nya, mer krävande och korrosiva motorer under alla typer av drift, inklusive långsam gång.
  • Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet kan bidra till minskade avlagringar och slambildning.
  • Överlägsen rengöringsförmåga leder till potentiellt renare motorkomponenter.
  •  

    Balanserad sammansättning med låg flyktighet kan leda till lägre oljeinmatning och minskad oljeförbrukning.

Användningsområden

  •  

    Marina tvärstycksmotorer

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MAN Energy Solutions Copenhagen (tidigare MAN B&W) Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste riktlinjer för drift

Japan Engine Corporation (tidigare MHI) Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste riktlinjer för drift

Winterthur Gas and Diesel Engine (tidigare Wartsila & Sulzer) Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste riktlinjer för drift

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

50

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

253

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

20

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

233

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D4052

0,957

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

100

Viskositetsindex, ASTM D2270

95

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.