Mobilgard™ 540

ExxonMobil marine , Sweden

Cylinderolja för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

ExxonMobils Mobilgard™ 540 är en högkvalitativ marin cylinderolja för låghastighets dieselmotorer av crosshead-typ, och är specifikt utvecklad för motorer som drivs med bränslen med 0,5 % svavelhalt. Den lämpar sig för bränsledrift med ultralåg (<0,10 %) svavelhalt i samband med vägledning från tillverkaren av originalutrustningen (OEM). Utvecklad för att maximera prestanda genom användning av en balanserad sammansättning, har Mobilgard 540 ett bastal, på 40mg/KOH/g för att tillräckligt neutralisera surhet och ändå hålla motorer rena för att minimera underhållsbehovet. För att tillförsäkra optimal spridning av oljan och behålla oljefilmen för att bidra till att skydda motorkomponenter har Mobilgard 540 en optimal viskositet om 20 cSt vid 100°C.

 

Egenskaper och fördelar

• Motverkar problem med avlagringar och repning som är relaterade till användning av bränslen med 0.5% svavelhalt.

• Balanserad sammansättning skapar utmärkta förutsättningar för att neutralisera surhet, vilket i renare motorer kan resultera i minskat slitage på motorkomponenter.

• Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet tillförsäkrar goda prestanda under många skiftande driftsförhållanden.

 

Användningsområden

• Marina tvärstycksmotorer

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN Energy Solutions Copenhagen (tidigare MAN B&W) Kategori I för tvåtakts marina motorer

Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) flytande bränsle Allmän användning för 2-takts marinmotorer enligt tillverkarens senaste riktlinjer för användning

Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) allmän gasanvändning för 2-takts marina motorer

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Japan Engine Corporation (tidigare MHI) Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste riktlinjer för drift

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

50

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,919

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

248

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-21

Kinematisk viskositet vid 40 C, mm2/s, ASTM D445

216

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

20

Viskositetsindex, ASTM D2270

98

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

40

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.