Mobilgard™ 540 AC

ExxonMobil marine , Sweden

Cylinderolja med höga prestanda för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

Mobilgard™ 540 AC av ExxonMobil är en MAN ES Kategori II-godkänd, WinGD-godkänd, högpresterande cylinderolja för marina dieselmotorer av högsta kvalitet, designad för att effektivt smörja och leverera avancerad renhet genom effektiv avlagringskontroll över omfattande bränsle- och motorförhållanden.

 

Genom användning av avancerad sammansättnings- och rengöringsteknologi i kombination med ett lågt basnummer (BN) har Mobilgard 540 AC bevisat förmågan att leverera avancerad renhet och slitageskydd, samtidigt som cylinderoljans matningshastighet och syraneutralisering genomförs effektivt i en rad motortyper och bränsletillämpningar.

 

Mobilgard 540 AC har beviljats kategori II-status av MAN Energy Solutions och erhållit godkännande för användning som bränsle i flytande och gasform från Winterthur Gas & Diesel (WinGD). Dess formulering har utformats för optimal smörjning vid de förhöjda topptrycken och fodertemperaturerna som finns i moderna marina tvåtaktsmotorer. Användningen av denna produkt, i kombination med Mobil Serv℠ Cylinder Condition Monitoring inbyggd övervakning, kommer att hjälpa förare att uppnå bästa möjliga matningshastighet för cylinderolja, samtidigt som en utmärkt smörjning bibehålls.

 

Denna cylinderolja kan användas i:

- alla MAN B- och W-tvåtaktsmotorer som drivs med <0,10 - 0,50 % S-bränslen och LNG, etan, metanol och LPG.

- motorerna WinGD X, WinGD X-DF, WinGD RT-flex, WinGD RT-flex-DF, Wärtsilä RTA, Wärtsilä RT-flex och Wärtsilä X samt i Sulzer-tvåtaktsmotorer som drivs med gas och flytande bränslen med en svavelhalt inom intervallet på 0,00<S<1,50 % m/m.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgard 540 AC kombinerar användningen av högkvalitativa, globalt konsekventa basmaterial med en suverän tillsatsformulering för att ge överlägsen rengöringsförmåga, vilket kan leda till renare motorkomponenter.

 

Mobilgard 540 AC ger också en enastående motståndskraft mot oxidation, syrabildning och utmärkt avlagringskontroll på grund av ökade temperaturer och tryck i förbränningscylindrarna, som är särskilt vanliga vid LNG-bränsledrift.

 

Användningsområden

Mobilgard 540 AC är utformad för att ge enastående prestanda i marina tvärstycksmotorer som används i en mängd olika bränsletillämpningar, inklusive kontinuerlig LNG-användning.

 

Denna exceptionella cylinderolja har godkänts av MAN ES och WinGD för användning i alla deras tvåtaktsmotorer som drivs med LNG, destillat och bränsleolja med mycket låg svavelhalt (VLSFO:er).

Den har även fått MAN ES-godkännande för sina tvåtaktsmotorer som drivs med etan och metanol.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN Energy Solutions Copenhagen (tidigare MAN B&W) Kategori för tvåtakts marina motorer

Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) allmän gasanvändning för tvåtakts marina motorer

Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) flytande bränsle Allmän användning för tvåtakts marinmotorer enligt tillverkarens senaste riktlinjer för användning

 

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

SAE 50

Viskositetsindex, ASTM D2270

99

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

40

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

19

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

Flampunkt (PM), °C, ASTM D93

207

Densitet vid 15,6°C, kg/m3, ASTM D4052

904

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

218

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2024

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.