Mobilgard™ 540 X

ExxonMobil marine , Sweden

Cylinderolja med höga prestanda för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

Mobilgard™ 540 X från ExxonMobil är en högkvalitativ cylinderolja med höga prestanda för marina dieselmotorer, utformad för att smörja effektivt i en mängd olika bränsletillämpningar. Prestandan hos Mobilgard 540 X har demonstrerats vid höga tändningstryck och cylinderfodertemperaturer som förekommer i moderna marina tvåtaktsmotorer, med med både tjock brännolja, destillat och flytande naturgas (LNG).

Genom användning av avancerad sammansättnings- och rengöringsteknologi i kombination med ett lågt basnummer (BN) har Mobilgard 540 X bevisat förmågan att optimera cylinderoljans matningshastigheter samtidigt som syraneutraliseringen och deponeringssammansättningen hanteras effektivt i en rad motortyper och bränsletillämpningar.

Mobilgard 540 X har låg flyktighet för att säkerställa en utmärkt smörjmedelsfördelning och kvarhållning av oljefilmen samtidigt som den arbetar med en reducerad matningsmängd av cylinderolja.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgard 540 X kombinerar användningen av högkvalitativa, globalt enhetliga basoljor med en utmärkt tillsatssammansättning för att ge exceptionell beläggningskontroll som följd av ökade temperaturer och tryck i förbränningscylindrar, vilket är särskilt vanligt i samband med drift med LNG-bränsle. Mobilgard 540 X erbjuder också enastående motståndskraft mot oxidation, syrasammansättning och slitskydd vilket kan leda till minskat slitage på komponenterna.

 

Användningsområden

Mobilgard 540 X är utformad för att ge enastående prestanda i marina tvärstycksmotorer som används i en mängd olika bränsletillämpningar, inklusive kontinuerlig LNG-drift.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN Energy Solutions Copenhagen (tidigare MAN B&W) Kategori I för tvåtakts marina motorer

Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) DF validerad för 2-takts marina motorer

Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) flytande bränsle Allmän användning för 2-takts marinmotorer enligt tillverkarens senaste riktlinjer för användning

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

50

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,9301

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-27

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

268

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

40

Viskositetsindex, ASTM D2270

102

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

232

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

20

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.