Mobilgard™ 540 X

ExxonMobil marine , Sweden

Cylinderolja med höga prestanda för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

Mobilgard™ 540 X från ExxonMobil är en högkvalitativ cylinderolja med höga prestanda för marina dieselmotorer, utformad för att smörja effektivt i en mängd olika bränsletillämpningar. Prestandan hos Mobilgard 540 X har demonstrerats vid höga tändningstryck och cylinderfodertemperaturer som förekommer i moderna marina tvåtaktsmotorer, vid drift med både tjock brännolja, destillat och flytande naturgas (LNG).

Genom användning av avancerad sammansättnings- och rengöringsteknologi i kombination med ett lågt bastal (BN) har Mobilgard 540 X bevisat förmågan att optimera cylinderoljans matningsmängder samtidigt som syraneutraliseringen och bildning av avlagringar hanteras effektivt i en rad motortyper och bränsletillämpningar.

Mobilgard 540 X har låg flyktighet för att säkerställa en utmärkt smörjmedelsfördelning och kvarhållning av oljefilmen samtidigt som den arbetar med en reducerad matningsmängd av cylinderolja.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgard 540 X kombinerar användningen av högkvalitativa, globalt enhetliga basoljor med en utmärkt tillsatssammansättning för att ge exceptionell beläggningskontroll som följd av ökade temperaturer och tryck i förbränningscylindrar, vilket är särskilt vanligt i samband med drift med LNG-bränsle. Mobilgard 540 X erbjuder också enastående beständighet mot oxidation och bildning av syra samt ett effektivt slitskydd, vilket kan bidra till minskat slitage på komponenter.

 

Användningsområden

Mobilgard 540 X är utformad för att ge enastående prestanda i marina tvärstycksmotorer som används i en mängd olika bränsletillämpningar, inklusive kontinuerlig LNG-drift.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Winterthur Gas and Diesel Engine (tidigare Wartsila & Sulzer) – Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste driftriktlinjer

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

50

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,9301

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-27

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

268

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

40

Viskositetsindex, ASTM D2270

102

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

232

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

20

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i materialsäkerhetsdatabladet på webbplatsen http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.