Mobilgard™ 570

ExxonMobil marine , Sweden

Cylinderolja för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

Mobilgard 570 är en högpresterande cylinderolja av premiumkvalité för marina dieselmotorer. Den otroliga prestandan hos Mobilgard 570 har bevisats vid förhöjt tryck vid tändning och vid de cylinderfodertemperaturer som förekommer i moderna marina tvåtaktsmotorer. Den har en optimal viskositet på över 20 cSt vid 100ºC och låg flyktighet för att säkra utmärkt oljespridning och bibehållen oljefilm. Genom att använda en balanserad formulering för allsidiga prestanda har Mobilgard 570 visat förmågan att minimera oljetillförseln till cylindrarna samtidigt som den uppvisar utmärkt renhet under långvarig drift med bränslesvavelnivåer ner till 1,5 %.

 

Egenskaper och fördelar

• Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet kan leda till minskade avlagringar och slambildning.

• Överlägsen reningsförmåga leder till potentiellt renare motorkomponenter.

• Balanserad sammansättning med låg flyktighet kan leda till lägre oljeinmatning och minskad oljeförbrukning.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN Energy Solutions Copenhagen (tidigare MAN B&W) Kategori I för tvåtakts marina motorer

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Grad

50

Densitet vid 15°C, kg/m3, ASTM D4052

0,938

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

256

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

222

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

20

Viskositetsindex, ASTM D2270

104

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

70

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

08-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.