Mobilgard™ HSD+ 15W-40

ExxonMobil marine , Sweden

Högpresterande dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 är en avancerad multigrade-olja för dieselmotorer som kan bidra till att förlänga motorlivslängden för snabbgående dieselmotorer i krävande drift i marina tillämpningar.

 

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 uppfyller eller överträffar kraven fån många maskintillverkare och ger höga prestanda.

 

 Helt baklängeskompatibel. Mobilgard™ HSD+ 15W-40 ger exceptionella prestanda i både nya och äldre motorer i krävande drift. Följaktligen uppfyller eller överträffar denna olja kraven enligt API CK-4 liksom även viktiga maskintillverkares krav.

 

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 använder en skräddarsydd komposition som ger utmärkt slitage- och motorskydd, förlängda oljebytesintervaller, enastående prestanda vid höga temperaturer och för motorrengöring. Utvecklad i nära samarbete med ledande maskintillverkare, rekommenderas Mobilgard™ HSD+ 15W-40 för användning i en mängd olika tillämpningar för krävande drift i marina sammanhang. Denna produkt ger enastående skydd i de mest krävande dieselmotorerna från Caterpillar, Cummins, Detroit, Mercedes Benz, MAN, Volvo och andra.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 är utvecklad med en optimerad basoljeteknologi och innehåller basoljor som hydroprocess-behandlats och ett skräddarsytt tillsatssystem för att ge förlängd drift upp till 50% utöver maskintillverkarnas rekommenderade oljebytesintervaller*. Denna sammansättning, exklusiv för ExxonMobil, ger utmärkt slitageskydd, enastående oxidationsstabilitet och TBN-beständighet. Mobilgard™ HSD+ 15W-40 motverkar även oljeförbrukning och ger ett enastående skydd mot oxidation, korrosion, slitage och avlagringar vid höga temperaturer.

 

* Resultat kan variera beroende på fartygets/motorns skick, belastning och miljöfaktorer. Rådgör med maskintillverkare och ExxonMobil innan förlängda oljebytesintervaller tillämpas.

 

Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Uppfyller strikta krav från ledande motortillverkare

En motorolja för bruk i olika fartygsmotorer

Enastående oxidationsbeständighet.

Förlängda oljebytesintervaller. Reducerad slambildning vid låga temperaturer och mindre avlagringar vid höga temperaturer

Utmärkt sot- och viskositetskontroll

Ökad motoreffekt samt lång motor- och oljelivslängd

Utmärkt kontroll över oljeförbrukning

Lägre oljekostnader på grund av färre oljepåfyllningar under drift

Enastående TBN-reserver

Korrosionsskydd och förlängda oljebytesintervaller för både nya och gamla motorer vid användning av dieselbränsle med upp till 500 ppm svavelhalt

Motstånd mot korrosivt och slipande slitage.

Lång livslängd på kritiska slitytor

Komponentkompatibilitet

Lång packnings- och tätningslivslängd

Låg askhalt som uppfyller kraven enligt API CK-4

Lång livslängd på anordningar för utsläppsbehandling (DPF, DOC och SCR)

 

Användningsområden

• Rekommenderas för de senaste dieselmotorerna för krävande bruk, inklusive de som är utrustade med efterbehandlingssystem och avgasåtercirkulation

• Ger enastående prestanda i marina tillämpningar med moderna höghastighets dieselmotorer för mycket krävande bruk

• Rekommenderas för dieseltillämpningar som använder äldre och naturligt aspirerade konventionella modeller

• Dieseldriven utrustning från amerikanska, europeiska och japanska tillverkare

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

VOLVO VDS-4.5

ZF TE-ML 04C

DQC II-18 LA

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MAN M 3275-1

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CK-4

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

Caterpillar ECF-3

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

SAE 15W-40

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

109

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,1

Viskositetsindex, ASTM D2270

130

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,875

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

225

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,9

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

9,8

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2024

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.