Mobilgard M20 Series

ExxonMobil marine , Sweden

Dieselmotoroljor

Produktbeskrivning

ExxonMobils Mobilgard M20 -serie är en högpresterande serie av 20 TBN premiummotoroljor utvecklad för användning i de mellansnabba dieselmotorer som drivs med restbränsle, destillerade bränslen och flytande naturgas och som återfinns i marina branscher och stationära kraftverk.

Mobilgard M20 -serien är en vidareutveckling av ExxonMobils enastående Mobilgard M -seriens oljor för kolvmotorer och är speciellt utvecklad för att stöda övergången till lägre svavelhalter enligt aktuella bränslebestämmelser.

Högpresterande rengörande tillsatsteknologi används för att ge enastående kompatibilitet mellan restbränsle och smörjmedel för ökad motorrenhet, särskilt i vevhuset, kring kamaxeln, kolvringarna och kolvtopparna.

Mobilgard M20 -seriens oljor visar också utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitet vid höga temperaturer, låg flyktighet, goda lastbärande egenskaper och korrosionsskydd i kombination med en hel rad av bränslekvaliteter

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Reducerade avlagringar kring kolvtoppar och kolvringar.

Förbättrade slitageskyddande egenskaper

Ökar livslängden på kritiska slitytor

Avancerad rengöring/dispergering

Rena utrymmen kring kamaxel och vevhus

Enastående rost- och korrosionsskyddande egenskaper

Skyddar slitytor från vatten och syraetsning

God kompatibilitet med restbränslen

Minskad slambildning, ökad oljelivslängd, renare motorer

Basoljor med låg flyktighet

Minskad smörjoljeförbrukning

Utmärkt TBN-reserv och beständighet

Motverkar korrosion och avlagringar förenade med bränsle/förbränning

 

Användningsområden

Mobilgard M20 -seriens oljor kan används i de flesta mellansnabba kolvmotorer. De rekommenderas för användning i huvudmaskiner och hjälpmotorer i djuphavsfartyg, i huvudmaskiner på kust- och flodfartyg, och i stationära kraftverksmotorer. Denna nya serie av oljor är resultatet av ett intensivt forsknings- och utvecklingsprogram som inkluderar ExxonMobils patenterade test för att upptäcka asfalten-föroreningar (Detecting Asphaltene Contamination, DAC)

Mobilgard M20 -serien är speciellt utvecklad för användning i medelsnabba motorer som använder bränslen med 0,50% och 0,10% svavel och flytande naturgas tack vare att dess låga bastal.  De rekommenderas för användning i de senaste modellerna av medelsnabba dieselmotorer och är speciellt fördelaktig i motorer med låg förbrukning av vevhusolja eller låga cylinderfodertemperaturer.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

 MOBILGARD M320

MOBILGARD M420

MAN Energy Solutions Augsburg (tidigare MAN B&W) medelhastighets fyrtaktsmotorer för alternerande HFO / LNG -drift

X

X

MAN Energy Solutions Augsburg (tidigare MAN B&W) medelhastighets fyrtaktsmotorer för HFO -drift

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MOBILGARD M320  MOBILGARD M420

WARTSILA No Objection (brev erhållet)

 

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 MOBILGARD M320

MOBILGARD M420

SAE-klass

 30

40

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

 0,902

0,902

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

 255

271

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

 10,8

14

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

 90

134

Flytpunkt, °C, ASTM D97

 -12

-15

TBN, mgKOH/g, ASTM D 2896

 20

20

Viskositetsindex, ASTM D2270

 101

102

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på 

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.