Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil specialties , Sweden

Produktbeskrivning

Prowaxx 1475 SW är ett råparaffin med hög smältpunkt [SW] i Prowaxx-serien av vaxer från ExxonMobil. Det är ett genomskinligt kristallint material i fast tillstånd och en gul, klar vätska när smält. Det kommer från petroleum via en noggrant kontrollerad raffineringsprocess och består huvudsakligen av en blandning av rakkedjigt normalt paraffin och grenade isoparaffinkolväten.

 

Den här produkten är producerad och kontrollerad enligt ExxonMobils övervakningssystem för produktkvaliteten, EN ISO 9000 eller motsvarande standard.

 

Användningsområden

Prowaxx™ 1475 SW kan användas i följande applikationer enligt tillämpliga lagar och förordningar i varje jurisdiktion*:

     •  Avdamning för takgranulat, vägar, gödningsmedel, glasull och textilbehandling

     •  Vaxemulsioner

     •  Vaxblandningar

     •  Dimensionering av trä och fiberskivor

 

* Användaren måste kontrollera efterlevnad av tillämpliga bestämmelser.

 

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

Standardmetod(a)

Typisk

Min.

Max.

ASTM Color från Auto Tristimulus

ASTM D6045

 

 

2,0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s

ASTM D445

 

6,8

8,5

Oljeinnehåll, viktprocent

ASTM D721

 

 

15,0

Innehåll av n-paraffin, rapport i %.

ASTM D5442 mod

 

25

 

Flampunkt, Cleveland Open Cup, °C (F)

ASTM D92

 

232(450)

 

Stelningspunkt, °C

ASTM D938

 

60,0(140)

67,8(154)

Anmärkning 1: Produkterna certifieras när de släpps för att uppfylla de angivna värdena. De aktuella värdena kan avvika inom den etablerade reproducerbarheten för den angivna testmetoden.

Anmärkning 2: För att bestämma efterlevnaden av specifikationen ska observerade eller beräknade värden avrundas till närmaste enhet i den sista signifikanta siffran som används för att uttrycka gränsvärdet i enlighet med ASTM E 29-metoden

(a) I stället för standardtestmetoden kan alternativa testmetoder användas för att certifiera en produktegenskap.

 

Hälsa och Säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.