Asphalt Emulsion CMS-2h

ExxonMobil asphalt , Thailand

แอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Asphalt Emulsion CMS-2h คือ แอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการ SMEP ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์เฉพาะ ยางมะตอยพื้นฐานสำหรับการผลิตแอสฟัลต์อีมัลชัน ผลิตจากนํ้ามันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่าน กระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนประกอบของแอสฟัลต์อิมัลชั่น CMS-2h ได้รับการคัดเลือกและปรับ สมดุลอย่างเป็นพิเศษ ตรงตามสูตรที่พัฒนาขึ้นโดย ExxonMobil

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อEN ISO9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

 

การใช้งาน

Asphalt Emulsion CMS-2h แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Asphalt Emulsion CMS-2h มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.371-2530 ดังต่อไปนี้:

แอสฟ้ลต์อิมัลชั่นหน่วยวิธีทดลองCMS-2h
ความหนืดเซย์โบลต์ฟูรอล ที่ 50° CวินาทีASTM D 749650-450
การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน (ไม่เกิน)% โดยASTM D 69305
เสถียรภาพต่อการเก็บ ภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน)% โดยASTM D 69301
ปริมาณค้างบนแร่ง 850 ไมครอน (20 เมช)
(ไม่เกิน)
% โดย
 นํ้าหนัก
ASTM D 6933
 
0.1
 
ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์-ASTM D 7402บวก
ความสามารถในการเคลือบหินและกันน้ำ (ไม่น้อยกว่า) 
หินแห้ง 
หินเปียก

-
 

ASTM D 244
 

80
60

 

การกลั่นอิมัลชัน

น้ำมันที่ไค้จากการกลั่นเทียบกับปริมาตรของอิมัลชั่น(ไม่เกิน)%ASTM D 699712
กาก (ไม่น้อยกว่า)% โดยน้ำหนักASTM D 699765

 

กากที่เหลือจากการกลั่น

เพนิเทรชัน ที่ 25° C น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที 0.1 มม.ASTM D 540-90
การยืดดึง ที่ 25° C อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ซ.ม/นาที
(ไม่น้อยกว่า)
ซม.ASTM D 11340
การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า) % โดยASTM D 204297.5

 

คุณลักษณะที่กำหนดของ มอก. 371-2530 ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนขายในพื้นที่หรือจาก www.exxonmobil.com.

เครื่องหมายการค้าใช้ในที่นี้คือ เครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation มือถือหรือของบริษัท

09-2562

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลกกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว