Asphalt Emulsion CRS-2

ExxonMobil asphalt , Thailand

แอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Asphalt Emulsion CRS-2 คือ แอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวเร็ว ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการ SMEP ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ยางมะตอยพื้นฐานสำหรับการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน ผลิตจากนํ้ามันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่านกระบวนการกลั่นที่ควบคุม อย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนประกอบของแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ได้รับการคัดเลือกและปรับสมดุลอย่างเป็นพิเศษ ตรงตาม สูตรที่พัฒนาขึ้นโดย ExxonMobil

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อEN ISO9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

 

การใช้งาน

Asphalt Emulsion CRS-2 แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Asphalt Emulsion CRS-2 มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.371-2530 ดังต่อไปนี้:

แอสฟัลต์อิมัลชั่นหน่วยวิธีทดลองCRS-2
ความหนืดเซย์โบลต์ฟูรอล ที่ 50° CวินาทีASTM D 7496100-400
การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน (ไม่เกิน)% โดยนํ้าหนักASTM D 69305
เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน)% โดยนํ้าหนักASTM D 69301
ปริมาณค้างบนแร่ง 850 ไมโครเมตร (20 เมช) (ไม่เกิน)% โดยนํ้าหนักASTM D 69330.1
ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์-ASTM D 7402บวก
อัตราการรวมตัวของอนุภาคแอสฟัลต์
(Demulsibility) (ไม่น้อยกว่า)
-ASTM D 693640

 

การกลั่นอิมัลชัน

น้ำมันที่ไค้จากการกลั่นเทียบกับปริมาตรของอิมัลชั่น (ไม่เกิน) %ASTM D 69973
กาก (ไม่น้อยกว่า)% โดยน้ำหนักASTM D 699765

 

กากที่เหลือจากการกลั่น

เพนิเทรชัน ที่ 25° C น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที0.1 มม.ASTM D 590-140
การยืดดึง ที่ 25° C อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ซ.ม/นาที (ไม่น้อยกว่า)ซม.ASTM D 11340
การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า)% โดยน้ำหนักASTM D 204297.5

 

คุณลักษณะที่กำหนดของ มอก.371-2530 ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนขายในพื้นที่หรือจาก www.exxonmobil.com.

เครื่องหมายการค้าใช้ในที่นี้คือ เครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation มือถือหรือของบริษัท

09-2562

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลกกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว