ASPHALT EMULSION EAP

ExxonMobil asphalt , Thailand

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Emulsified Asphalt Prime คือยางมะตอยน้ำที่ผลิตภายใต้กระบวนการ SMEP ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง ยางมะตอยพื้นฐานสำหรับกระบวนการอีมัลชั่นนี้ได้มาจากน้ำมันดิบที่คัดสรรเป็นพิเศษภายใต้กระบวนการกลั่นที่มีการควบคุมคุมอย่างเข้มงวด ส่วนประกอบของยางมะตอยน้ำ EAP ถูกเลือกสรรและปรับสมดุลอย่างรอบคอบตามสูตรผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil

 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก ExxonMobil ทุกตัวคือสิ่งที่คุณมั่นใจได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม โดยสอดคล้องตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

 

การใช้งาน

แนะนำให้ใช้ยางมะตอยน้ำ EAP สำหรับงานก่อสร้างถนน ถ้าหากจะใช้เพื่อการอื่น ผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบที่เหมาะสมก่อนการใช้งาน

 

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตาม:

ข้อกำหนดที่ ทล.-ก. 410/2557 โดยกรมทางหลวง ประเทศไทย

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

วิธีทดลอง

 

เกณฑ์ที่กำหนด

การยืดดึงกากที่เหลือจากการกลั่น ที่ 25 องศาเซลเซียส, อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ซม./นาที, ซม.

ASTM D113

ไม่น้อยกว่า

40

การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน ของกากที่เหลือจากการกลั่น, %โดยน้ำหนัก

ASTM D2042

ไม่น้อยกว่า

97.5

เพนิเทรชันที่ 25 องศาเซลเซียส ของกากที่เหลือจากการกลั่น, 0.1 มม.

ASTM D5

ต่ำสุด-สูงสุด

100-250

การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน, %โดยน้ำหนัก

ASTM D6930

ไม่เกิน

10

เสถียรภาพต่อการจัดเก็บภายใน 24 ชม., %โดยน้ำหนัก

ASTM D6930

ไม่เกิน

2

ปริมาณที่ค้างบนแร่ง, 20 เมช, %โดยน้ำหนัก

ASTM D6933

ไม่เกิน

0.1

กากที่ได้จากการกลั่นอิมัลชัน, %โดยน้ำหนัก

ASTM D6997

ไม่น้อยกว่า

50

ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์

ASTM D7402

-

บวก

ความหนืดเซย์โบลต์ฟูรอล ที่ 25 องศาเซลเซียส, วินาที

ASTM D7496

ต่ำสุด-สูงสุด

20-100

เวลาที่ใช้ซึมลงในวัสดุ filler มาตรฐานอย่างสมบูรณ์, นาที

EN 12849 (mod)

ไม่เกิน

20

ระยะการซึมลงในวัสดุ filler มาตรฐาน, มม.

EN 12849 (mod)

ไม่น้อยกว่า

8

น้ำมันที่ได้จากการกลั่นอิมัลชัน เทียบกับปริมาตรของอิมัลชัน, %โดยปริมาตร

ASTM D6997

ต่ำสุด-สูงสุด

5-12

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

09-2563

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลกกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว