Cutback Asphalt MC 70 TIS

ExxonMobil asphalt , Thailand

คัตแบกแอสฟัลต์ประเภทแข็งตัวเร็วปานกลาง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Cutback Asphalt MC 70 TIS คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารละลายชนิดปิโตรเลียม ยางมะตอยพื้นฐานผลิตจากน้ำมันดิบที่ คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่านกระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

 

การใช้งาน

Cutback Asphalt MC 70 TIS แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Cutback Asphalt MC 70 TIS มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.865-2544 ดังต่อไปนี้:

คัตแบกแอสฟัลต์หน่วยวิธีทดลองMC 70 TIS
ข้อกำหนดโดยทั่วไปไม่มีตะกอนและการแยกเป็นชั้น ๆ องวัสดุที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ความหนืดจลน์ ที่อุณหภูมิ 60° CcStASTM D 217070-140
จุดวาบไฟ ถ้วยเปิดแทก (ไม่น้อยกว่า)°CASTM D 314338
สิ่งที่กลั่นได้ ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง
ถึง 225° C (ไม่เกิน)
ถึง 260° C
ถึง 315° C

% โดยปริมาตร

 


ASTM D 402
 

20
20-60
65-90
กากที่เหลือจากการกลั่นที่อุณหภูมิ 360° C (ไม่น้อยกว่า)% โดยปริมาตรASTM D 40255
ปริมาณน้ำ (ไม่เกิน)% โดยน้ำหนักASTM D 950.2
การทดสอบจุด-AASHTO T102-83ให้ผลลบ

 

กากที่เหลือจากการกลั่น

เพนิเทรชัน ที่ 25° C น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที0.1 มม.ASTM D 5120-250
ความยืดดึงที่อุณหภูมิ 25° C, อัตราเร็วของเครื่องดึง5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)ซม.ASTM D 113100
การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า)% โดยน้ำหนักASTM D 204299.0

 

คุณลักษณะที่กำหนดของ มอก.865-2544 ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนขายในพื้นที่หรือจาก www.exxonmobil.com.

เครื่องหมายการค้าใช้ในที่นี้คือ เครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation มือถือหรือของบริษัท
 

09-2562

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลกกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว