PAVING ASPHALT AC 60/70

ExxonMobil asphalt , Thailand

ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์เกรดเพนิเทรชัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Paving Asphalt AC 60/70 คือผลิตภัณฑ์ แอสฟัลต์ประเภทเพนิเทรชัน ที่ผลิตจากน้ำมันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่าน กระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

การใช้งาน

Paving Asphalt AC 60/70 แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Paving Asphalt AC 60/70 มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐานทล.-. 401/2559 ดังต่อไปนี้:

แอสฟัลต์

หน่วย

วิธีทดลอง

AC 60/70

เพนิเทรชัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที

0.1 มม.

ASTM D 5

60-70

จุดอ่อนตัว

องศาเซลเซียส

ASTM D 36

45-55

ความยืดดึงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส , อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)

ซม.

ASTM D 113

100

จุดวาบไฟ (ไม่น้อยกว่า)

องศาเซลเซียส

ASTM D 92

232

การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า)

% โดยน้ำหนัก

ASTM D 2042

99

ความต้านแรงเฉือนไดนามิก จี*/ซายน์ δ (G*/sin δ), ความเร็ว 10 เรเดียน/วินาที ที่ 64 องศาเซลเซียส (ไม่น้อยกว่า)

kPa

AASHTO T315

1.00

 

 

 

 

กากที่เหลือจากการอบด้วยวิธี Thin Film Oven Test ณ อุณหภูมิ 163 องศาเซลเซียส (ASTM D1754)

 

 

 

น้ำหนักที่สูญเสียไปเมื่อให้ความร้อน (ไม่เกิน)

% โดยน้ำหนัก

ASTM D 1754

0.8

เพนิเทรชันของกากที่เหลือ (ไม่น้อยกว่า)

ร้อยละของเพนิเทรชันเดิม

ASTM D 5

54

ความยืดดึงของกากที่เหลือที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส, อัตราเร็วของเครื่องดึง
5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)

ซม.

ASTM D 113

50

 

คุณลักษณะที่กำหนดของ ทล.-. 401/2559  ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนขายในพื้นที่หรือจาก

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้ บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว

06-2565

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลกกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว