Paving Asphalt AC 60/70 TIS

ExxonMobil asphalt , Thailand

ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์เกรดเพนิเทรชัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Paving Asphalt AC 60/70 TIS คือผลิตภัณฑ์ แอสฟัลต์ประเภทเพนิเทรชัน ที่ผลิตจากน้ำมันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่าน กระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

 

การใช้งาน

Paving Asphalt AC 60/70 TIS แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Paving Asphalt 60/70 TIS มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.851-2542 ดังต่อไปนี้:

แอสฟัลต์ฃีเมนต์หน่วยวิธีทดลองAC 60/70 TIS
เพนิเทรชัน ที่อุณหภูมิ 25°C น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที0.1 มม.ASTM D 560-70
จุดอ่อนตัว°CASTM D 3645-55
ความยืดดึงที่อุณหภูมิ 25°C, อัตราเร็วของเครื่องดึงซม.ASTM D 113100
5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)   
จุดวาบไฟ (ไม่น้อยกว่า)°CASTM D 92232
การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า)% โดยน้ำหนักASTM D 204299

 

กากที่เหลือจากการอบด้วยวิธี Thin Film Oven Test ณ อุณหภูมิ 163°C (ASTM D1754)

น้ำหนักที่สูญเสียไปเมื่อให้ความร้อน (ไม่เกิน)% โดยน้ำหนักASTM D 17540.8
เพนิเทรชัน ร้อยละของเพนิเทรชันเดิม (ไม่น้อยกว่า)%ASTM D 554
ความยืดดึงที่อุณหภูมิ 25°C, อัตราเร็วของเครื่องดึง
5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)
ซม.ASTM D 11350

 

คุณลักษณะที่กำหนดของ มอก.851-2542 ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนขายในพื้นที่หรือจาก www.exxonmobil.com.

เครื่องหมายการค้าใช้ในที่นี้คือ เครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation มือถือหรือของบริษัท

09-2562

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลกกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว