EHC 340 MAX™

ExxonMobil basestocks , Thailand

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำมันพื้นฐาน EHC ประกอบไปด้วยน้ำมันสเลท Group II ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ API/ATIEL ในการพัฒนาส่วนผสมและในการกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์  ด้วยคุณสมบัติน้ำมันพื้นฐานที่เปลี่ยนแทนกันได้และเกรดความหนืดที่ครอบคลุมการใช้งาน ทำให้น้ำมันพื้นฐาน EHC รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ให้ความยืดหยุ่นด้านการจัดหาและลดความยุ่งยากในการกำหนดเงื่อนไขการทดสอบรับรองคุณสมบัติ

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ExxonMobil EHC 340 MAX มีสารหล่อลื่นที่มีความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชั่นสูง รองรับอุณหภูมิการทำงานช่วงกว้างและมีสีอ่อน  ประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมิต่ำและความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยมของ EHC 340 MAX ทำให้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นความหนืดสูงนี้มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ความหนืดที่สูงและค่า VI ของ EHC 340 MAX ที่เหมาะสมทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนแทนที่คุ้มค่าในกลุ่มน้ำมันพื้นฐานความหนืดสูง สารเพิ่มความข้นแบบเดิม และสารปรับแต่งความหนืด  สีที่อ่อนของ EHC 340 MAX ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมสูตรมีลักษณะภายนอกที่ดูดีและน่าเชื่อถือ

 

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ

ขีดจำกัด

วิธีการมาตรฐาน (a)

 

สีตาม ASTM

สูงสุด

ASTM D1500

L1.5

ลักษณะภายนอก

ต่ำสุด

มองเห็นด้วยตาเปล่า

ใสและสว่าง

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C

ต่ำสุด

ASTM D92

294

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s

ต่ำสุด-สูงสุด

ASTM D445

32.5-35.5

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s

ต่ำสุด-สูงสุด

ASTM D445

460-520

จุดไหลเท, °C

สูงสุด

ASTM D97

-15

ดัชนีความหนืด

ต่ำสุด-สูงสุด

ASTM D2270

95-115

Saturates, wt%

ต่ำสุด

ASTM D7419

98

 

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองเมื่อส่งมอบว่ามีคุณสมบัติตามค่าที่กำหนดได้ ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนไปภายในช่วงความสามารถในการทำซ้ำที่กำหนดของวิธีการทดสอบที่ระบุไว้

หมายเหตุ 2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ ค่าที่ระบุหรือค่าที่คำนวณได้จะต้องปัดเศษไปยังหน่วยที่ใกล้ที่สุดในหลักที่มีนัยสำคัญหลักสุดท้ายที่ใช้ในการระบุค่าขีดจำกัดที่สอดคล้องตามวิธีการมาตรฐาน ASTM E 29

(a) สามารถใช้วิธีการทดสอบอื่นเพื่อการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานได้

(b) EHC 340 MAX จะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี 2025

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

06-2566

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.