EHC™ Series

ExxonMobil basestocks , Thailand

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำมันพื้นฐาน EHC โดย ExxonMobil ออกแบบมาเพื่อให้ความสามารถด้านสมรรถนะสำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำเร็จรูปหลากหลายประเภท น้ำมันพื้นฐานและเกรดความหนืดที่มีความครอบคลุมด้านการใช้งานทำให้น้ำมันพื้นฐาน EHC จาก ExxonMobil สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทำให้เกิดความยืดหยุ่นด้านการจัดหาและลดความยุ่งยากในการกำหนดเงื่อนไขการทดสอบคุณภาพ ExxonMobil มีกระบวนการที่เข้มงวดในการกำกับดูแลให้มีการส่งมอบน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด น้ำมันพื้นฐาน EHC โดย ExxonMobil ประกอบไปด้วยน้ำมันสเลท Group II ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ API และ ATIEL ในการพัฒนาส่วนผสมและในการกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์

 

น้ำมันพื้นฐาน EHC จาก ExxonMobil ยังสามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานทางทะเลซึ่งมีความโดดเด่นจากความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชั่นและระดับ VI ที่สูงกว่า

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันพื้นฐาน EHC มีคุณสมบัติโดดเด่นที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตน้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงได้ ลักษณะสำคัญประกอบไปด้วย:

• ส่วนประกอบทางเทคนิคที่สามารถควบคุมการระเหยและดัชนีความหนืด (VI) ได้ดี ทำให้การผสมสูตรสามารถตอบสนองได้ตามหรีอเกินกว่าข้อกำหนดของ API, ACEA และ ILSAC

•  ระดับความอิ่มตัวตามที่กำหนดเพื่อให้มีคุณสมบัติในการละลายเข้ากับสารเติมแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•  ความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชั่นสูง

•  ส่วนประกอบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสูตรสามารถสามารถตอบสนองได้ตามหรีอเกินกว่าข้อกำหนดของคุณภาพน้ำมันเครื่องที่กำหนดสำหรับรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลและใช้งานหนัก

 

ข้อมูลจำเพาะ 

คุณสมบัติ

วิธีการมาตรฐาน (a)

ขีดจำกัด

EHC 45

EHC 50

EHC 65

EHC 110

EHC 120

EHC 340 MAX

 

สีตาม ASTM

ASTM D1500

สูงสุด

L0.5

0.5

L0.5

0.5

0.5

L1.5

 

ลักษณะภายนอก

มองเห็นด้วยตาเปล่า

ต่ำสุด-สูงสุด

ใสและสว่าง

ใสและสว่าง

ใสและสว่าง

ใสและสว่าง

ใสและสว่าง

ใสและสว่าง

 

Cold-Cranking Simulator, Apparent Viscosity @ -20 C, mPa.s

ASTM D5293

สูงสุด

 

1,500

3,100

 

 

 

 

Cold-Cranking Simulator, Apparent Viscosity @ -25 C, mPa.s

ASTM D5293

สูงสุด

1,550

 

 

 

 

 

 

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

ต่ำสุด

204

210

214

230

255

294

 

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s

ASTM D445

ต่ำสุด-สูงสุด

4.4-4.7

5.2-5.6

6.3-6.6

10.0-12.0

11.7-12.5

32.5-35.5

 

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s

ASTM D445

ต่ำสุด-สูงสุด

 

 

 

 

96-108

460-520

 

Noack Volatility, Procedure B, mass%

ASTM D5800-PROB

สูงสุด

14.5

13.5

10

 

 

 

 

จุดไหลเท, °C

ASTM D97

สูงสุด

-18

-18

-18

-15

-15

-15

 

Saturates, wt%

ASTM D7419

ต่ำสุด

 

 

 

 

 

98

 

ดัชนีความหนืด

ASTM D2270

ต่ำสุด-สูงสุด

113-119

110-119

103-109

95-110

102-115

95-115

 

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองเมื่อส่งมอบว่าว่ามีคุณสมบัติตามค่าที่กำหนดได้ ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนไปภายในช่วงความสามารถในการทำซ้ำที่กำหนดของวิธีการทดสอบที่ระบุไว้

หมายเหตุ 2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ ค่าที่ระบุหรือค่าที่คำนวณได้จะต้องปัดเศษไปยังหน่วยที่ใกล้ที่สุดในหลักที่มีนัยสำคัญหลักสุดท้ายที่ใช้ในการระบุค่าขีดจำกัดที่สอดคล้องตามวิธีการมาตรฐาน ASTM E 29

(a) สามารถใช้วิธีการทดสอบอื่นเพื่อการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานได้

(b) EHC 340 MAX จะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี 2025

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

02-2566

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.