MOBIL SHC™ AWARE™ HYDRAULIC SERIES

ExxonMobil marine , Thailand

น้ำมันไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Eco Label LogoEnergy Efficiency logo

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น Mobil SHC ™ Aware™ Hydraulic Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง ต้านทานการสึกหรอ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์หล่อลื่นระบบไฮดรอลิกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น Mobil SHC Aware Hydraulic Series ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดโดย U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) และ EU EcoLabel ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น Mobil Aware Hydraulic Series เป็นน้ำมันที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ มีความเป็นพิษต่ำ และไม่สะสมตัวทางชีวภาพ สามารถใช้กับระบบไฮดรอลิกที่การหกหรือรั่วไหลของน้ำมันอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากนี้ Mobil SHC Aware Hydraulic Series ยังได้รับการผสมสูตรเพื่อให้มีคุณสมบัติต้านการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมและให้ชั้นฟิล์มที่หนาที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในระบบไฮดรอลิกที่สมบุกสมบันที่สุดได้  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น Mobil SHC Aware Hydraulic Series มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิก* เมื่อเทียบกับน้ำมันไฮดรอลิกมาตรฐานของ ExxonMobil

 

*ประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิกที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อลื่นเพียงอย่างเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันไฮดรอลิกมาตรฐานของ ExxonMobil เทคโนโลยีที่ใช้สามารถให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 3.6% เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันไฮดรอลิกมาตรฐานของ ExxonMobil เมื่อทดสอบกับปั๊มใบพัด Eaton 25VMQ ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมตามมาตรฐานและระเบียบวิธีทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงประสิทธิภาพดีขึ้นจะแปรผันโดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้ เงื่อนไขการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือ

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมัน Mobil SHC Aware Hydraulic Series สามารถช่วยให้:

• ช่วยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ US Vessel General Permit

• ให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ยาวนานด้วยคุณสมบัติการรองรับโหลดที่ดีเยี่ยมและต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม

• ลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุง และช่วยให้อุปกรณ์ น้ำมันและไส้กรองมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยคุณสมบัติความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม

• รักษาการปกป้องอุปกรณ์ภายใต้ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างด้วยสูตรผสมที่ให้ดัชนีความหนืดสูงที่คงตัวต่อแรงเฉือนได้ดี

• ยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงใหญ่และยกเครื่องระบบให้ยาวนานที่สุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและซ่อมบำรุง

• ลดค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาและการทำความสะอาดที่เป็นไปได้เนื่องจากการหกหรือรั่วไหลของน้ำมัน

 

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Aware Hydraulic Series มีหลายตัวที่ผ่านการรับรอง US EPA 2013 Vessel General Permit และ EU EcoLabel ซึ่งให้ประโยชน์ในด้าน:

• คุณสมบัติการแยกตัวกับน้ำที่ดีเยี่ยม ทำให้สามารถขจัดน้ำออกจากระบบได้ดีในส่วนการใช้งานที่สำคัญ

• ควบคุมความสะอาดและการเกิดคราบสะสมได้ดีเยี่ยม

• สูตรผลิตภัณฑ์ที่ปรับสมดุลอย่างครอบคลุมในด้านสมรรถนะ ช่วยให้สามารถปกป้องภายใต้ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่ได้อาจรับทางด้านศักยภาพ

 

สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ และไม่เป็นพิษ

ลดโอกาสที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลดค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาและการทำความสะอาดที่เป็นไปได้เนื่องจากการหกหรือรั่วไหลของน้ำมัน

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

คุณสมบัติการรองรับโหลดและต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม

ปกป้องชิ้นส่วนเครื่องจักรจากการสึกหรอและรอยครูด

ช่วยให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานยาวนาน

ความเสถียรต่อออกซิเดชันที่สูง

อายุการใช้งานน้ำมันยาวนาน

ลดการเกิดคราบสะสมและคราบเหนียว

ยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง

สมรรถนะการทำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิกว้างที่ยอดเยี่ยม

มั่นใจในการหล่อลื่นระบบที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำได้ในระดับสูง

ความสามารถในการแยกตัวกับน้ำที่ยอดเยี่ยม

ขจัดน้ำออกในการใช้งานที่สำคัญและการใช้งานที่ต่ำกว่าแนวระดับน้ำได้ง่าย

 

การใช้งาน

น้ำมัน Mobil SHC Aware Hydraulic Series ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้งานที่แนะนำรวมถึง:

• อุปกรณ์บนดาดฟ้าเรือระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ที่ใช้งานทางทะเล ป่าไม้ และอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ที่ใช้งานในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

• ปั้นจั่น เครื่องกว้าน ระบบทางลาด ระบบช่องเปิดเพดานเรือ หรือในระบบอื่น ๆ ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้และมีความเป็นพิษต่ำ

• ระบบหมุนเวียนที่ทำงานภายใต้สภาพการใช้งานหนักระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง

• ระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมที่การรั่วไหลหรือการหกของน้ำมันอาจไปสู่ระบบระบายของเสียของโรงงานได้

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองต่อไปนี้:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Blue Angel DE-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton E-FDGN-TB002-E

X

X

X

FINCANTIERI HEES Oil for Stabilizer

 

X

X

FINCANTIERI HEES Oil for Thrusters

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

USDA Certified BioBased Product

X

X

X

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2016)

X

X

X

JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 32 Environmentally Acceptable (2015)

X

 

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 46 Environmentally Acceptable (2015)

 

X

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 68 Environmentally Acceptable (2015)

 

 

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

เกรด

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ความหนาแน่น @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0.936

0.93

0.923

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

282

298

292

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

6.2

7.7

11

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

31.1

43.3

71

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-33

-33

-27

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

152

149

144

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

12-2566

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.