EHC 340 MAX™

ExxonMobil basestocks , Turkey

Ürün Tanımı

EHC baz yağları, otomotiv yağlarının formülasyonu ve vasıflandırması için öngörülen API/ATIEL ilkeleri içerisinde tanımlanan global bir Grup II ürün listesi oluşturmaktadır.  Baz yağ değişimi ve viskozite sınıfı çapraz okuma özelliklerine sahip olaan EHC baz yağları, tedarik zinciri esnekliği ve basitleştirilmiş yeterlilik testi gereklilikleri sağlayan geniş bir kapsam sunar.

 

Özellikleri ve Faydaları

ExxonMobil EHC 340 MAX içeren yağlayıcılar yüksek oksidasyon kararlılığı, geniş bir sıcaklık aralığında performans ve açık renk gösterir.  EHC 340 MAX'ın olağanüstü düşük ısı performansı ve oksidasyon kararlılığı, daha yüksek viskoziteli yağlayıcıları çeşitli uygulamalarda mükemmel performans göstermesini sağlar. EHC 340 MAX'ın yüksek viskozitesi ve VI indeksi, ürünü alternatif yüksek viskoziteli baz stokların, geleneksel kalınlaştırıcıların ve viskozite değiştiricilerin yerine uygun maliyetli bir alternatif olarak konumlandırır.  EHC 340 MAX'ın açık rengi, mükemmel estetik özelliklere sahip harmanlanmış ürünler sağlar.

 

Şartnameler

Özellik

Limit

Standart Yöntem (a)

 

ASTM Color

Maksimum

ASTM D1500

L1.5

Görünüm

Minimum

Görsel

Açık Renkli ve Berrak

Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C

Minimum

ASTM D92

294

Kinematik Viskozite @ 100 C, mm2/sn

Min-Maks

ASTM D445

32.5-35.5

Kinematik Viskozite @ 40 C, mm2/sn

Min-Maks

ASTM D445

460-520

Akma Noktası, °C

Maksimum

ASTM D97

-15

Viskozite İndeksi

Min-Maks

ASTM D2270

95-115

Doygunluk, %ağırlık

Minimum

ASTM D7419

98

 

Not 1: Ürünler belirlenen değerleri karşılamak üzere, piyasaya sürüldüklerinde tescil edilirler. Gerçek değerler, belirlenen test yönteminin yerleşik tekrarlanabilirlik değerleri dahilinde sapma gösterebilir.

Not 2: Şartname ile uyumluluğu belirlemek amacıyla, gözlenen ve hesaplanan değerler, ASTM E 29 yöntemine uygun olarak, sınır değerlerini ifade ederken kullanılan son önemli basamaktaki en yakın birime yuvarlanacaktır

(a) Bir ürün özelliğinin sertifikasyonu için, standart test yöntemi yerine başka test yöntemleri kullanılabilir.

(b) EHC 340 MAX 2025 yılından itibaren ticari olarak satışa sunulacaktır.

 

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

06-2023

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.