Prowax 302

ExxonMobil specialties , Turkey

Ürün Tanımı

Prowax 302, Prowax yağlı ve küflü petrol parafinleri serisinden, düşük seviyeli erime noktasına sahip olan bir üründür. Katı haldeki yarı saydam kristalli bir malzemedir. Su beyazı ile saman sarısı arası bir renktedir ve eridiğinde berrak olan bir sıvıdır. Dikkatli bir şekilde kontrol edilen bir arıtma işlemi ile petrolden elde edilir. Prowax 302, düz zincirli normal parafin ve dallanmış, izoparafin hidrokarbonların bir karışımından oluşur.

  

ExxonMobil parafinleri, ExxonMobil Ürün Kalite Yönetim Sistemi, EN ISO 9000 veya eş değerde olan bir standarda göre üretilir ve kontrol edilir.

 

Uygulama Alanları

Prowax 302, her ülkede geçerli olan yasa ve mevzuata tabi olarak aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir *

 

•  Mumlar

•  Parafin emülsiyonları

•  Parafin karışımları

 

* Kullanıcı, ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etmelidir

 

Özellikler ve Şartnameler

Özellik

Standart Yöntem (a)

Minimum

Maksimum

Erime Noktası °C

ASTM D87

45,0

49,0

Yağ İçeriği, %kütle

ASTM D721

 

5,0

Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn

ASTM D445

2,6

3,3

Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C

ASTM D92

180

 

Renk, Saybolt

ASTM D6045

+20

 

Not 1: Ürünler belirlenen değerleri karşılamak üzere, piyasaya sürüldüklerinde tescil edilirler. Gerçek değerler, belirlenen test yönteminin yerleşik tekrarlanabilirlik değerleri dahilinde sapma gösterebilir.

Not 2: Şartname ile uyumluluğu belirlemek amacıyla, gözlenen ve hesaplanan değerler, ASTM E 29 yöntemine uygun olarak, sınır değerlerini ifade ederken kullanılan son önemli basamaktaki en yakın birime yuvarlanacaktır

(a) Bir ürün özelliğinin sertifikasyonu için, standart test yöntemi yerine başka test yöntemleri kullanılabilir.

 

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

06-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.