PLASTOL™ 517

ExxonMobil specialties , Turkey

Ürün Tanımı

Plastol 517, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Bölüm 21 CFR 178.3620(c) tarafından tanımlanmış saflık şartnamelerini karşılayan, mineral parafinik beyaz proses yağıdır. Geleneksel kauçuk proses yağlarından belirgin şekilde daha iyi renge ve renk kararlılığına sahiptir.

 

ExxonMobil mineral yağları, ExxonMobil Ürün Kalite Yönetim Sistemi, EN ISO 9000 veya eş değeri bir standarda göre üretilir ve kontrol edilir.

 

Kullanım Yerleri

Elastomerler

 

Plastol 517, EPDM veya EPDM bazlı Termoplastik Olefiniklerde (TPO) ve Termoplastik Vulkanizatlarda (TPV) bir işleme yağı olarak tavsiye edilir. Geleneksel işleme yağları ile karşılaştırıldığında EPDM balyalarının depolanma süresindeki renk ve mekanik bozunmaya karşı daha yüksek kararlılık sağlar. Plastol 517, çok daha yüksek bir rafinasyon derecesi sayesinde, EPDM veya Termoplastik Vulkanizatların (EPDM) peroksit kürlenmesine de iyi adapte edilmiştir.

 

Şartnameler ve İddialar

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

FDA 21 CFR 178.3620(c)

 

Özellikler ve Şartnameler

Özellik

Standart Yöntem (a)

Tipik

Minimum

Maksimum

Görünüm

Görsel

Açık Renkli ve Berrak

Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C

ASTM D92

255

Akma Noktası, °C

ASTM D97

-6

Renk, Saybolt

ASTM D6045

+10

Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/s

ASTM D445

93

108

Parafinik Karbonlar (Cp), %

AM-S 1805

71

Naftenik Karbonlar (Cn), %

AM-S 1805

29

Aromatik Karbonlar (Ca), %

AM-S 1805

0

 

Not 1: Ürünler belirlenen değerleri karşılamak üzere, piyasaya sürüldüklerinde tescil edilirler. Gerçek değerler, belirlenen test yönteminin yerleşik tekrarlanabilirlik değerleri dahilinde sapma gösterebilir.

Not 2: Şartname ile uyumluluğu belirlemek amacıyla, gözlenen ve hesaplanan değerler, ASTM E 29 yöntemine uygun olarak, sınır değerlerini ifade ederken kullanılan son önemli basamaktaki en yakın birime yuvarlanacaktır

(a) Bir ürün özelliğinin sertifikasyonu için, standart test yöntemi yerine başka test yöntemleri kullanılabilir.

 

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx 

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

09-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.