Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil specialties , Turkey

Ürün Tanımı

Prowaxx™ 1475 SW, Prowax yağlı ve küflü parafinler serisinde orta seviyeli erime noktası bulunan bir üründür. Katı haldeki yarı saydam kristalli bir malzemedir ve eridiğinde sarı, berrak bir sıvıdır. Dikkatle kontrol edilen bir arıtma süreci ile petrolden elde edilir ve esas olarak düz zincirli normal parafin ve dallanmış, izo-parafin hidrokarbonların bir karışımından oluşur.

 

Bu ürün, ExxonMobil Ürün Kalite Yönetim Sistemi, EN ISO 9000 veya eşdeğeri bir standarda göre üretilir ve kontrol edilir.

 

Kullanım Yerleri

Prowaxx™ 1475 SW, ülkelerdeki geçerli yasa ve yönetmeliklere tabi olarak aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir *:

     •  Çatı kaplama granülleri, yollar, gübre, cam yünü ve tekstil işleme için tozdan arındırma

     •  Parafin emülsiyonları

     •  Parafin karışımları

     •  Ahşap ve fiber levha boyutlandırma

 

* Kullanıcı geçerli yönetmeliklere göre uygunluğunu kontrol etmelidir.

 

Özellikler ve Şartnameler

Özellik

Standart Yöntem (a)

Minimum

Maksimum

Otomatik Tristimulus'a göre ASTM Rengi

ASTM D6045

 

2,0

Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C

ASTM D92

232

 

Kinematik Viskozite @ 100 C, mm2/sn

ASTM D445

6,8

8,5

Yağ İçeriği, %kütle

ASTM D721

 

15,0

Katılaşma Noktası, °C

ASTM D938

60,0

67,8

Not 1: Ürünler belirlenen değerleri karşılamak üzere, piyasaya sürüldüklerinde tescil edilirler. Gerçek değerler, belirlenen test yönteminin yerleşik tekrarlanabilirlik değerleri dahilinde sapma gösterebilir.

Not 2: Şartname ile uyumluluğu belirlemek amacıyla, gözlenen ve hesaplanan değerler, ASTM E 29 yöntemine uygun olarak, sınır değerlerini ifade ederken kullanılan son önemli basamaktaki en yakın birime yuvarlanacaktır.

(a) Bir ürün özelliğinin sertifikasyonu için, standart test yöntemi yerine başka test yöntemleri kullanılabilir.

 

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.