Mobilgard™ 570

ExxonMobil marine , Finland

Laivadieselmoottoreiden sylinteriöljy

Tuotekuvaus

ExxonMobilin Mobilgard 570 on korkealaatuinen, suorituskykyinen merenkulun sylinteriöljy dieselmoottoreihin. Mobilgard 570 -öljyn ensiluokkainen suorituskyky on osoitettu nykyaikaisten merenkulun kaksitahtimoottoreiden korkeissa sytytyspainehuipuissa ja sylinterinseinämien lämpötiloissa. Sillä on optimaalinen 20 mm²/s viskositeetti 100°C lämpötilassa. Tasapainotetun koostumuksen takaaman kokonaissuorituskyvyn ansiosta Mobilgard 570 on osoittanut optimaaliseksi minimoimaan sylinteriöljyn syöttönopeuden ja samalla vähentävän syövyttävissä oloissa toimivien moottoreiden korroosiokulumaa käytettäessä polttoaineita joissa on Rikkiä vain 1,5 %.

 

Edut ja ominaisuudet

• Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys voi vähentää karstan ja sakan muodostumista.

• Ensiluokkainen puhtaanapitokyky voi parantaa moottorin osien puhtautta.

• Tasapainotettu koostumus ja alhainen haihtuvuus voivat alentaa öljyn syöttönopeutta ja vähentää sylinteriöljyn kulutusta.

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Kategoria I 2-tahtisille merimoottoreille

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Winterthur Gas and Diesel Engine (Heritage Wartsila ja Sulzer) – 2-tahtimoottorit valmistajan uusimpien käyttösuositusten mukaisesti

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Luokitus

SAE 50

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,938

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

256

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-9

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

222

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

20

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

104

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

70

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.