HyJet™ V

ExxonMobil aviation , Norway

Tungt antennelig hydraulikkvæske til fly

Produktbeskrivelse

Mobil HyJet V er en tungt antennelig type V  fosfatesterbasert hydraulikkvæske, som har bedre termisk og hydrolytisk stabilitet enn kommersielt tilgjengelige type IV-hydraulikkvæsker. Bedre stabilitet betyr mindre væskenedbrytning i flysystemer enn for type IV-væsker, lengre brukstid for væsken, og følgelig mulighet for lavere vedlikeholdskostnader for flyselskapet.

HyJet V har utmerkede flytegenskaper ved høy og lav temperatur (kinematisk viskositet) og rustbeskyttelse. HyJet V har også vist en forbedring i erosjonsbeskyttelse sammenlignet med type IV-væsker.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil HyJet V byr på følgende viktige egenskaper og fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Høyere stabilitet enn type IV-væsker

Lengre væskelevetid

Mindre behov for å skifte væske på grunn av nedbrytning

Reduserte vedlikeholdskostnader for hydraulikksystemet

Oppfyller kravene til Boeing BMS 3-11 og SAE AS1241 type IV og type V

Forbedrede brennbarhetsegenskaper sammenlignet med kun å oppfylle type V-kravene

Lav tetthet

Redusert vekt på hydraulikkvæsken i fly

Redusert drivstofforbruk

Lavere driftskostnader

Fremragende rustbeskyttelse

Redusert risiko for utstyrsskade ved større vannforurensning

Utmerket viskositetsbalanse ved lav og høy temperatur

Presis hydraulikksystemkontroll og respons selv på lengre eller polarflyvninger

Lengre levetid på flyets hydraulikksystem

Utmerket kontroll på avleiringer

Lengre levetid på flyets hydraulikksystem

Reduserte vedlikeholdskostnader

Forbedret beskyttelse mot elektrokjemisk korrosjon (erosjon)

Beskyttelse mot skader på servoventil og pumpe

Fullt kompatibel med alle godkjente fosfatesterbaserte hydraulikkvæsker av type IV og V

Fleksibel bruk for flyselskaper

 

Bruksområder

Mobil HyJet V er designet for bruk i fosfatesterbaserte hydraulikksystemer på fly. Væsken oppfyller SAE AS1241-kravene og er oppført på flyskrogprodusentenes liste over godkjente produkter som vist nedenfor. Den er kompatibel i alle proporsjoner med kommersielle fosfatesterbaserte, type IV- og V- hydraulikkvæsker for fly.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

AIRBUS, NSA 307110N, type V

BOEING, BMS 3-11P, type V, klasse A og C

BOEING - Long Beach, DMS2014H, type 5

GULFSTREAM, 1159SCH302J, type V

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Syretall, mgKOH/g, ASTM D974

0,04

Selvantennelsestemperatur,, F, ASTM D2155

>427 (800)

Bulkmodulus, isotermisk sekant ved 100 F/3000 psi, psi, ASTM D6793

210000

Kalsium, ppm, ICPES

4

Klor, ppm, XRF

10

Termisk ekspansjonskoeffisient, 25 til 100 C, per grad C, API MPMS 11.1

0,00086 (0,00048)

Ledningsevne ved 20 C, MicS/cm, ASTM D2624

0,4

Tetthet ved 15 C, lb/USg, ASTM D4052

1,000 (8,35)

Tennpunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

186 (366)

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

174 (346)

Skum, sekvens I, kollapstid, s, ASTM D892

32/18

Skum, sekvens II, kollapstid, s, ASTM D892

23/13

Skum, sekvens III, kollapstid, s, ASTM D892

34/19

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 10 kg, 600 rpm, 1 time, 75 C, ASTM D4172 (mod)

0,26

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 4 kg, 600 rpm, 1 time, 75 C, ASTM D4172 (mod)

0,21

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 40 kg, 600 rpm, 1 time, 75 C, ASTM D4172 (mod)

0,63

Kinematisk viskositet ved 100 F, mm2/s, ASTM D445

10,6

Kinematisk viskositet ved 127,6 C, mm2/s, ASTM D445

2,6

Kinematisk viskositet ved -15 F, mm2/s, ASTM D445

132

Kinematisk viskositet ved 210 F, mm2/s, ASTM D445

3,6

Kinematisk viskositet ved -65 F, mm2/s, ASTM D445

1350

Kalium, ppm, ICPES/AA

38

Skjærstabilitet, % kinematisk viskositetstap ved 40 C, %, ASTM D5621

21

Natrium, ppm, ICPES

1

Egenvekt, 25 C / 25 C, ASTM D4052

0,997

Spesifikk varmekapasitet, kal/g-deg.C, referanse

0,42

Svovel, ppm, ICPES/XRF

51

Viskositetsindeks, ASTM D2270

280

Vanninnhold, wt%, ASTM D6304

0,09

Stivnepunkt, ºF, ASTM D97 / D5950

-80

NAS 1638, HIAC, ISO 11500

7

Varmeledningsevne ved 40 C, kal / (cm s °C), referanse

33x10^-5 (0.0799)

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2022

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.