Mobilgard™ 540 AC

ExxonMobil marine , Poland

Wysokiej jakości olej cylindrowy do wysokoprężnych silników okrętowych

Opis produktu

Mobilgard™ 540 AC firmy ExxonMobil to najwyższej jakości, wysokowydajny olej do cylindrów morskich silników wysokoprężnych, zatwierdzony przez MAN ES w kategorii II i przez WinGD, przeznaczony do skutecznego smarowania i utrzymywania zaawansowanej czystości poprzez skuteczne przeciwdziałanie osadom w szerokim zakresie warunków paliwowych i silnikowych.

 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej formulacji i technologii myjąco-dyspergujących w połączeniu z niską liczbą zasadową (BN), olej Mobilgard 540 AC wykazał zdolność do utrzymywania zaawansowanej czystości i ochrony przed zużyciem przy jednoczesnej optymalizacji szybkości podawania oleju do cylindra i skutecznej neutralizacji kwasu w szerokim zakresie typów silników i zastosowanych paliw.

 

Mobilgard 540 AC uzyskał status kategorii II od MAN Energy Solutions oraz dopuszczenie stosowania paliw płynnych i gazowych od Winterthur Gas & Diesel (WinGD). Jego formulacja została opracowana z myślą o optymalnym smarowaniu przy podwyższonych szczytowych ciśnieniach zapłonu i temperaturach tulei występujących w nowoczesnych okrętowych silnikach dwusuwowych. Stosowanie tego produktu w połączeniu z pokładowym systemem monitorowania stanu cylindrów Mobil Serv℠ pomoże operatorom osiągnąć najlepsze możliwe prędkości podawania oleju do cylindrów przy zachowaniu doskonałego smarowania.

 

Ten olej cylindrowy przeznaczony jest do stosowania we:

- wszystkich silnikach dwusuwowych MAN B i W na paliwa <0,10 - 0,50%S oraz LNG, etan, metanol i LPG

- wszystkich silnikach WinGD X, WinGD X-DF, WinGD RT-flex, WinGD RT-flex-DF, Wärtsilä RTA, Wärtsilä RT-flex i Wärtsilä X oraz w silnikach 2-suwowych Sulzer na paliwa gazowe i płynne o zawartość siarki 0,00<S<1,50% m/m.

 

Właściwości i zalety

Mobilgard 540 AC łączy zastosowanie wysokiej jakości, spójnych w skali światowej olejów bazowych z doskonałą formulacją dodatków uszlachetniających, aby zapewnić doskonałe właściwości czyszczące, co prowadzi do większej czystości elementów silnika.

 

Mobilgard 540 AC oferuje również wyjątkową odporność na utlenianie, powstawanie kwasów i doskonałe przeciwdziałanie osadom dzięki podwyższonym temperaturom i ciśnieniom w cylindrach spalania, szczególnie powszechnym przy zasilaniu paliwem LNG.

 

Zastosowania

Formulacja oleju Mobilgard 540 AC zapewnia wyjątkową wydajność w okrętowych silnikach wodzikowych zasilanych paliwami wielu różnych rodzajów, w tym przy ciągłym stosowaniu LNG.

 

Ten wyjątkowy olej cylindrowy został dopuszczony przez firmy MAN ES i WinGD do stosowania we wszystkich silnikach dwusuwowych na LNG, destylat i olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (VLSFO).

Ponadto został dopuszczony przez MAN ES do stosowania w ich silnikach dwusuwowych na etan i metanol.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) kategoria II dla 2-suwowych silników okrętowych

Silniki gazowe i wysokoprężne Winterthur(Heritage Wartsila & Sulzer) Zatwierdzenie DF dla 2-suwowych silników okrętowych

Silniki gazowe i wysokoprężne Winterthur (Heritage Wartsila & Sulzer), ogólne zastosowanie paliw płynnych do 2-suwowych silników statków zgodnie z najnowszymi wytycznymi eksploatacyjnymi producenta

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 50

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

99

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

40

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

19

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

207

Gęstość w 15.6°C, [kg/m3], ASTM D4052

904

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

218

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2024

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.