Mobilgard™ 540 AC

ExxonMobil marine , Poland

Wysokiej jakości olej cylindrowy do wysokoprężnych silników okrętowych

Opis produktu

Mobilgard™ 540 AC firmy ExxonMobil to najwyższej jakości, wysokowydajny olej do cylindrów morskich silników wysokoprężnych, zatwierdzony przez MAN ES w kategorii II, przeznaczony do skutecznego smarowania i utrzymywania zaawansowanej czystości poprzez skuteczne przeciwdziałanie osadom w szerokim zakresie warunków paliwowych i silnikowych.

 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych receptur i technologii myjąco-dyspergujących w połączeniu z niską liczbą zasadową (BN), olej Mobilgard 540 AC wykazał zdolność do utrzymywania zaawansowanej czystości i ochrony przed zużyciem przy jednoczesnej optymalizacji szybkości podawania oleju do cylindra i skutecznej neutralizacji kwasu w szerokim zakresie typów silników i zastosowanych paliw.

 

Mobilgard 540 AC otrzymał status kategorii II od firmy MAN Energy Solutions. Jego recepturę stworzono z myślą o optymalnym smarowaniu przy podwyższonych szczytowych ciśnieniach zapłonu i temperaturach tulei występujących w nowoczesnych okrętowych silnikach dwusuwowych. Stosowanie tego produktu w połączeniu z pokładowym systemem monitorowania stanu cylindrów Mobil Serv℠ pomoże operatorom osiągnąć najlepsze możliwe prędkości podawania oleju do cylindrów przy zachowaniu doskonałego smarowania.

 

Ten olej kategorii II do cylindrów nadaje się do stosowania we wszystkich dwusuwowych silnikach MAN B i W zasilanych LNG, destylatami i olejami napędowymi o bardzo niskiej zawartości siarki (VLSFO), i jest zalecany do silników klasy Mark 9 i wyższych.

 

Właściwości i zalety

Mobilgard 540 AC łączy zastosowanie wysokiej jakości, spójnych w skali światowej olejów bazowych z doskonałą recepturą dodatków, aby zapewnić doskonałe właściwości czyszczące, co może prowadzić do większej czystości elementów silnika.

 

Mobilgard 540 AC oferuje również wyjątkową odporność na utlenianie, powstawanie kwasów i doskonałe przeciwdziałanie osadom dzięki podwyższonym temperaturom i ciśnieniom w cylindrach spalania, szczególnie powszechnym przy zasilaniu paliwem LNG.

 

Zastosowania

Receptura oleju Mobilgard 540 AC zapewnia wyjątkową wydajność w okrętowych silnikach wodzikowych zasilanych paliwami wielu różnych rodzajów, w tym przy ciągłym stosowaniu LNG.

 

Ten olej kategorii II do cylindrów nadaje się do wszystkich silników i jest zalecany do dwusuwowych silników MAN B&W klasy Mark 9 i wyższych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) kategoria II dla dwusuwowych silników okrętowych

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 50

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

99

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

40

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

19

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

207

Gęstość w 15.6°C, [kg/m3], ASTM D4052

904

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

218

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.