Prowaxx™ 1292 SR

ExxonMobil specialties , Poland

Opis produktu

Prowaxx 1292 SR to hydrorafinowany wosk parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, którego skład opracowano specjalnie tak, aby zapewnić niską temperaturę topnienia, co przekłada się na wydajne działanie jako składnik parafiny w świecach pochodzenia roślinnego. Zoptymalizowana zawartość oleju sprawia, że ten produkt dobrze minimalizuje synerezę w świecach w pojemnikach, zapewniając dobrą przyczepność do szkła i umożliwiając stosowanie większej ilości zapachów. Jest to półprzezroczysty, krystaliczny materiał w stanie stałym, a po stopieniu staje się cieczą o barwie przypominającej wodę i niskiej lepkości. Pozyskuje się go z nafty w ramach starannie kontrolowanego procesu rafinacji, który konsekwentnie zapewnia wąski zakres niskich temperatur topnienia, dzięki czemu możliwa jest wszechstronna produkcja wszelkiego rodzaju świec.

 

Hydrogenizacja zapewnia wysoką czystość podczas produkcji Prowaxx 1292 SR i wykraczanie poza wymogi związane z paletą RAL, które stosuje się w produkcji świec do wnętrz.

 

Parafiny ExxonMobil produkuje się i kontroluje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Produktów ExxonMobil, normą EN ISO 9000 lub równoważną.

 

Właściwości i zalety

* Użytkownik musi sprawdzić zgodność z obowiązującymi przepisami

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Określony, wąski zakres temperatury topnienia

Przyspiesza topnienie, wzmacniając wyrzut zapachu

Wszechstronność umożliwiająca produkcję wszelkiego rodzaju świec

Zoptymalizowana zawartość oleju

Doskonałe przywieranie do szkła w przypadku świec w pojemnikach

Minimalizuje synerezę (przeciekanie oleju)

Umożliwia stosowanie większej ilości zapachów

Kontrolowany skład cząsteczkowy

Pozwala tworzyć spójne formuły z wykorzystaniem wosków pochodzenia roślinnego stosowanych w świecach

Produkt bezbarwny w stanie ciekłym

Pozwala uzyskać rzeczywisty kolor każdego odcienia

Bezzapachowy lub o niewielkim zapachu

Doskonały wyrzut zapachu w stanie zimnym i rozgrzanym

Doskonała stabilność w zakresie promieniowania ultrafioletowego

Pozwala zwiększyć stabilność produktów, wykazując brak lub niewielką tendencję do żółknięcia

Odporność na utlenianie

Zapewnia doskonałą trwałość

Wyważona twardość

Zapewnianie wszechstronności i uniwersalności produkcji świec (w pojemniku, typu słupek, rdzeniowe i wyciskane)

Możliwość mieszania

Spójny, kremowy i gładki wygląd po zmieszaniu z woskami pochodzenia roślinnego

 

Zastosowania

Prowaxx 1292 SR nadaje się do następujących zastosowań, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdej jurysdykcji*:

• Świece w pojemniku i rdzenie wewnętrzne

• Mieszanki do świec typu słupek i rdzenie wewnętrzne

• Podgrzewacze zalewane i wyciskane

• Świece zewnętrzne (znicze/Citronella)

• Mieszanki i emulsje woskowe

 

* Użytkownik musi sprawdzić zgodność z obowiązującymi przepisami

 

Regulacje i zastrzeżenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

RAL-GZ 041

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

Norma/Metoda

Min.

Maks.

Barwa ASTM Saybolt D156 (akceptowalna ASTM D6045)

ASTM D6045

+25

 

Zawartość oleju, [% wagi]

ASTM D721

 

2,5

Temperatura topnienia, [°C]

ASTM D87

52,0

56,0

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C]

ASTM D92

200

 

Penetracja igłą, 25 C, 0,1 mm

ASTM D1321

 

55

Zapach, wosk

ASTM D1833

 

1

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach ustalonej odtwarzalności określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrągla się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry używanej do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.