Mobilgrease™ 33

ExxonMobil aviation , Sweden

Syntetiskt smörjfett för luftfart

Produktbeskrivning

Mobilgrease 33 är ett högpresterande smörjfett med litium avsett för allmänt bruk till flygplan. Dess konsistens är mellan NLGI grad 1 och 2 Mobilgrease 33 använder en 100 % polyalfaolefin basolja och premiumtillsatser som garanterar enastående smörjprestanda över ett brett temperaturintervall och driftförhållanden.

 

Egenskaper och fördelar

Förtjockningsmedlet av litiumsammansättningen bidrar till utmärkt vidhäftning, mekanisk stabilitet och beständighet mot vatten. Polyalphaolefin-basolja används i Mobilgrease 33 på grund av dess exceptionella termiska/oxidativa motståndspotential, låga flyktighet och enastående lågtemperaturförmåga, utan den potentiella sårbarheten hos en esterbaserad olja för nedbrytning vid reaktion med vatten. Den syntetiska polyalfaolefin-basoljan erbjuder utmärkt rörlighet/pumpbarhet vid låga temperaturer och mycket låga start- och drivmomentvärden. Dessutom ger det toppmoderna additivsystemet i Mobilgrease 33 ett överlägset rost- och nötningsskydd och lastförmåga jämfört med flygfetter som uppfyller minimikraven i MIL-PRF-23827-specifikationen.

 

Mobilgrease 33 har unika egenskaper och erbjuder följande fördelar och möjlig nytta:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Högt viskositetsindex polyalfaolefin basstock

Möjliggör drift vid mycket varierande temperaturer - enastående prestanda vid höga och låga temperaturer

Utmärkt smörjande filmskydd vid höga temperaturer

God lagringsstabilitet

Smörjningens strukturhelhet bibehålls - låg oljeseparation

Exceptionellt motstånd mot termisk och oxidativ försämring

Långvarig smörjning och livslångt smorda komponenter

Låg flyktighet

Föga sårbar för betydande förlust av basolja via förångning under driften

Motstånd mot försämring av vatten (hydrolys)

Ingen risk för korrosion som induceras av syrabaserade oljeförsämringsprodukter

Utmärkt skydd mot slitage, korrosion och rost

Utmärkt skydd för lager och komponenter

Prestanda vid extrema tryck

Motverkar kraftigt slitage även vid stötbelastning

Starkt motstånd mot vattenavsköljning

Utmärkt smörjförmåga vid otjänligt väder och andra fall av vattenexponering

 

Användningsområden

Mobilgrease 33 är ett riktigt multifunktionsflygfett avsett för användning i högt belastade friktionslager, kugghjul och ställdon samt instrument, höghastighetslager (rekommenderas dock inte för hjullager) och allmän smörjning av flygplan, vid driftstemperaturer från- 100ºF till 250ºF (–73ºC till 121ºC). Den kan användas i alla applikationer för vilka flygplanstillverkaren specificerar US Military Specification MIL-PRF-23827, Type I (smörjfett, flygplan och instrument, redskap och ställdonsskruv, fett förtjockat med metallsåpa), Boeing BMS 3-33B (fett) , flygplanssmörjfett, allmänt ändamål) och Airbus AIMS09-06-002/SAE AMS3052 (fett, allmänt ändamål, flygram, lågt temperaturområde, litiumförtjockat).  Mobilgrease 33 finns med i listan över kvalificerade produkter för Airbus, Boeing och U.S. militär för dessa specifikationer. NATO kodnummer för Mobilgrease 33 är G-354.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

AIRBUS AIMS 09-06-002

BOEING BMS 3-33C Typ 1

MIL-PRF-23827C

NATO G-354

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

SAE AMS3052

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

NLGI-klass

1.5

Al/Ni bronskorrosivitet, 24 h, 100 C, Rating, SAE AMS3058 3.2.7.b

Godkänd

Basoljeviskositet vid 100°C, mm2/s, AMS 1700

3,2

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s AMS 1697

12,5

Boeing Dynamic Bearing Life, cykler, BMS 3-33

Godkänd

Bomboxidationstest, tryckfall vid 100 timmar, kPa, ASTM D942

11

Färg, visuell

Blå Grön

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D4048

1B

Föroreningar, antal partiklar 25µ till 74µ, FTM 3005

0

Föroreningar, antal partiklar ≥75µ, FTM 3005

0

Droppunkt, ºC, ASTM D 2265

255

EMCOR Rust, 3 % NaCl, IP 220

0,0

Avdunstningsförlust, 22 tim, 100ºC, massa%, ASTM D2595

1

Avdunstningsförlust, 500 tim, 121 C, massa%, ASTM D2595

8,7

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

700

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,4

Nötningskorrosion, mg, ASTM D4170

0,6

Växelslitagetest, 2,3 kg belastning, 1000 cykler, växel viktförlust, mg, FTM 335 (mod)

1,1

Växelslitagetest, 4,5 kg belastning, 1000 cykler, växel viktförlust, mg, FTM 335 (mod)

1.6

Prestanda vid höga temperaturer, timmar vid 121 C, h, ASTM D3336

2.200+

Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D 2596, kg

110

NBR-L, AMS 3217/2 Compat, 70°C 158 tim, vol%, FTM 3603

12,6

Lukt, OLFAKTORISK

Godkänd

Oljeseparation, 30 tim vid 100°C, %, ASTM D6184

4

Bomboxidationstest, tryckfall efter 500 timmar, kPa, ASTM D942

25

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

292

Penetration, obearbetad, 0,1 mm, ASTM D217

285

Rostskydd, 48 tim vid 125 F, nominellt värde ASTM D1743

0,0,0

Textur/konsistens, VISUELL

Godkänd

Timken OK Load, kg (lb), ASTM D2509

55

Vattenursköljning, förlust vid 38°C, vikt %, ASTM D1264

3

Vattenursköljning, förlust vid 79°C, vikt-%, ASTM D1264

6

Penetration, bearbetad 100.000, 1/16" hål, 0,1 mm, FTM 313

330

Vridmoment vid start vid låg temperatur, start vid 73°C, Nm, ASTM D1478

0,52

Vridmoment under drift vid låg temperatur, igång vid 73°C, Nm, ASTM D1478

0.06

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2021

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.