Mobil SHC Aware™ växellådsserie

ExxonMobil marine , Sweden

U.S. EPA 2013 växelolja som uppfyller kraven för allmänt tillstånd för fartyg

Produktbeskrivning

Mobil SHC Aware™ Gear Series är en rad högpresterande växellådsoljor för användning i marina applikationer och uppfyller riktlinjerna för U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) för ”miljömässigt acceptabla smörjmedel”. De ger ett utmärkt slitskydd för växlar och lager och skyddar utrustningen mot rost och korrosion. De har också enastående oxidationsegenskaper, som hjälper till att förlänga oljans livslängd och erbjuder ett brett driftstemperaturområde och utmärkt start vid låga temperaturer. Mobil SHC Aware Gear-serien har utmärkta luftutsläppsegenskaper jämfört med typiska mineralväxellådor, vilket leder till mindre luftindragning och skydd mot kavitation. Dessutom hjälper deras utmärkta tätningskompatibilitet till att minimera läckor.

 

Egenskaper och fördelar

• Uppfyller US EPA 2013 Vessel General Permit-krav för miljömässigt acceptabla smörjmedel

•  Enastående lastbärande och slitageskyddande egenskaper som skyddar systemkomponenter mot mikropitting och nötning, samt bidrar till lång utrustningslivslängd.

•  Skjuvstabilt högt viskositetsindex skyddar komponenter över ett brett temperaturomfång

•  Utmärkt motstånd mot nedbrytning vid höga temperaturer

•  Mycket bra demulteringsförmåga och motstånd mot rost och korrosion

 

Användningsområden

     •  Marint kontrollerbar propeller och påskjutarapplikationer

     •  Lämplig för slutna växellådor inklusive stål-på-stål cylindrar, spiralformade och fasade konstruktioner

     •  I system där det är krav på biologiskt lätt nedbrytbara och minimalt giftiga vätskor

     •  Marin och mobil utrustning som drivs i miljömässigt känsliga områden

     •  Kan användas i utvalda Stern Tube-applikationer

 

Mobil SHC Aware Gear Series har följande godkännanden av Thruster-tillverkaren:

 

  Nakashima

  HHI Hyundai

  KTE Nakashima Korea

  KHI

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

68

100

150

SKF Marine Environmental Acceptable Lubricant (EAL) för SIMPLEX Stern rörbussningar och -tätningar.

X

X

X

Wartsila Norway AS – Marine Solutions Propulsion CPP Hydraulic System Oil – Environmentally Acceptable Lubrication – EAL

X

 

 

Wartsila Norway AS – Marine Solutions Propulsion Sterntube / Seals lubrication Oil – Environmentally Acceptable Lubrication – EAL

 

 

X

 

Denna produkt uppfyller eller överträffar följande krav som är branschspecifika/nationella:

68

100

150

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

ISO-L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

68

100

150

Klass

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Akut toxicitet för alger, EC50, 72 tim., mg/l, OECD 201

>1000

>1000

>1000

Akut toxicitet för vattenloppor, EC50/48h, mg/l, OECD 202

>1000

>1000

>1000

Akut fisktoxicitet, LC50/96h, mg/l, OECD 203

>1000

>1000

>1000

Luftavskiljningstid, 50°C, min, ASTM D3427

12

 

 

Luftavskiljning, 50°C, min, ASTM D3427

 

21

31

B-10 oxidationstest, 80 tim., 127 C, KV ökning vid 100 C, %, M 334

3

4

4

Bioackumulering, partitionskoefficient, loggeffekt, OECD 117

<3

<3

<3

Bionedbrytbart efter 28 dagar, %, OECD 301B

 

 

84

Densitet vid 15°C, kg/m3, DIN 51757

915,8

921,5

929,4

FE8 D7.5/80-80 Cage Wear, mg, DIN 51819-3

34

34

 

FZG mikropitting, GFT lågt steg, värde, FVA nr. 54

10

10

10

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

14

14

14

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

273

287

281

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

10,7

13,3

17,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

68

100

150

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

-36

-30

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

 

 

Godkänd

Rostskyddsegenskaper, Procedur B, 24 tim., ASTM D 665

 

Godkänd

 

Rosttest, syntetiskt havsvatten, 24 tim vid 60°C, ASTM D665-PROB

Godkänd

 

 

Skakflasktest, CO2 Evolution (mod. Sturm), %, OECD 301B

84

84

 

Viskositetsindex, ASTM D2270

141

137

135

 

Hälsa och Säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.