Mobilgard™ 5145

ExxonMobil marine , Sweden

Cylinderolja för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

Mobilgard™ 5145 från ExxonMobil är en premium extra högpresterande cylinderolja för marina dieselmotorer. Den otroliga prestandan hos Mobilgard 5145 har bevisats vid förhöjt tryck vid tändning och vid de cylinderfodertemperaturer som förekommer i moderna marina tvåtaktsmotorer. Den har en optimal viskositet på över 20cSt vid 100ºC och låg flyktighet för att säkra utmärkt smörjmedelsfördelning och bevarad oljefilm. Mobilgard 5145 har visat en enastående syraneutraliseringsförmåga, renhet och utmärkt ring- och cylinderfoderskydd vid långvarig drift i mycket korrosiva motorer under en mängd olika driftsförhållanden, inklusive långsam förångning. Genom att använda en balanserad formulering uppnår man hög viskositet och låg flyktighet med liten eller ingen användning av ljust material som kan skapa avlagringar på grund av dålig termisk stabilitet.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper och fördelar

• Utmärkt korrosionsskydd i nyare, mer krävande motortyper alla operationer, inklusive långsam förångning, vilket leder till lägre matningshastigheter.

• Överlägsen termisk stabilitet och oxidationsbeständighet kan leda till minskade avlagringar och slambildning. Renare motorer kan leda till reducerat slitage.

• Exceptionella antislitageegenskaper leder till potentiellt minskat cylinderfoder- och ringslitage och utmärkt anti-nötningskontroll.

• Enastående rengöringsförmåga leder till potentiellt renare kolvar och cylinderfoder och kan hjälpa till att förlänga perioderna mellan översynerna.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN Energy Solutions Copenhagen (tidigare MAN B&W) Kategori för tvåtakts marina motorer

Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) flytande bränsle Allmän användning för 2-takts marinmotorer enligt tillverkarens senaste riktlinjer för användning

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

50

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

20

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

210

Viskositetsindex, ASTM D2270

105

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,976

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

250

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

145

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.